Wat vraagt de bredere omgeving van je (toekomstige) coöperatie en hoe speelt ze daar op in?

De slagkracht van uw (toekomstige) coöperatie wordt enerzijds bepaald door de mate waarop ze inspeelt op (maatschappelijke) behoeften en anderzijds hoe u de eigenheid van uw organisatie slim aanwendt om hierop in te spelen.

1. Geef de drie grootste opportuniteiten/trends/ontwikkelingen die zich in de buitenwereld voordoen en die de oprichting en wer-king van een coöperatie in uw sector de wind in de zeilen kunnen geven (beleidsmatig (lokaal, Vlaams, federaal, Europees), eco-nomische conjunctuur, demografisch, ecologisch, technologisch, veranderend consumentengedrag, nieuwe behoeften op het vlak van welzijn,…)

Andere vragen over dit onderwerp:

Terug naar overzicht