Wat willen we? (missie, visie, waarden)

Missie 

Omschrijf welke doelstellingen je wil realiseren met jouw project. In welke niche wil je actief zijn? Welke dienst of product zal je aanbieden? Welke klanten kunnen er gebruik van maken? Hoe ver wonen ze maximaal? Formuleer jouw missie in een viertal zinnen. Wat komt erin? Laat je inspireren door onderstaand schema:

Je kan je missie nog sterker maken met volgende controlevragen:

  • Reflecteert ze de waarden en de filosofie van de onderneming?
  • Bevat ze de fundamentele bestaansredenen van de onderneming?
  • Geeft ze een enkelvoudige strategische richting aan?
  • Is ze ambitieus? En toch realistisch/geloofwaardig?
  • Is ze begrijpbaar/ondubbelzinnig?
  • Is ze kort genoeg zodat medewerkers en klanten ze zich herinneren?
  • Is ze een goede leidraad voor de besluitvorming?
  • Wordt ze door iedereen gedragen?

Visie 

Kan je kort jouw visie toelichten op de maatschappelijke uitdagingen van pakweg 2025 waar jouw project op gericht is (bv. ver-grijzing, energieprijzen, mobiliteitsproblematiek…)? Op welke manier doet jouw project daar iets aan? Wat inspireert jou en je medestanders?

Waarden 

Benoem een drietal kernwaarden binnen het project benoemen en licht ze kort toe (denk aan: participatie, duurzaamheid, samen-werking, gelijkwaardigheid, klantgerichtheid,…)?

Andere vragen over dit onderwerp:

Terug naar overzicht