Aanpassingen Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

In het Staatsblad van 6 mei 2020 verscheen een wet met een hele reeks aanpassingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wat de coöperatieve vennootschap betreft, gaat het vooral om tekstcorrecties en het rechtzetten van vertaalfouten,

Febecoop inventariseert voor u graag de inhoudelijke wijzigingen: