Corporate governance

De juiste mensen die op de juiste plaats, in de juiste wettelijke context en binnen een juist ethisch kader de juiste beslissingen nemen – kort gezegd: behoorlijk ondernemingsbestuur. Dat is toch waar elke coöperatie of onderneming uit de sociale economie naar streeft?

Soms worstelen organisaties met de wisselwerking tussen hun Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur, leidinggevenden en eventueel andere belanghebbenden. Meestal wanneer de onderlinge taakverdeling onduidelijk is.

Dankzij onze procesbegeleiding krijgen alle betrokkenen (bestuurders, management, directiecomité …) inzicht in hun rechten, verantwoordelijkheden en competenties, en in de onderlinge wisselwerking tussen de organen. Het blijft uiteraard niet bij die inzichten: ze worden omgezet in verbetertrajecten.

Oog voor vennoten

Is je onderneming een coöperatie, dan heb je als verantwoordelijke per definitie ook oog voor de vennotenwerking. De relatie van de onderneming met haar vennoten is per slot van rekening de basis van het coöperatief model. Die specifieke relatie komt tot uiting:

  • bij de oprichting: in welke gezamenlijke behoefte willen de vennoten voorzien?
  • in het collectief eigenaarschap van de coöperatie: hoe kan de vennootschap de dubbele transactierelatie van financier en van gebruiker met haar vennoten invullen?
  • in de democratische besluitvorming: hoe betrek je je vennoten daarin en hoe ver ga je daarin?

Motiveren en informeren

Vennoten zijn het kloppend hart van een coöperatie, maar ze nemen hun centrale plaats niet vanzelf in. Ze moeten geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om te participeren. Daar komt een en ander bij kijken:

  • je hebt een communicatiebeleid nodig om informatie uit te wisselen
  • je moet inspelen op de verwachtingen en de behoeften van de vennoten, en hier een beleid rond uitwerken
  • je hebt methodieken nodig die vennoten toelaten om vlot aan de besluitvorming deel te nemen: het animeren van algemene vergaderingen, extra-adviesraden, focusgroepen …

Wil je hierbij ondersteuning? Contacteer ons.


Nieuws en praktijkvoorbeelden:

Nieuws en praktijkvoorbeelden:

Daar komt de GDPR. Hoe pak je ze aan in je coöperatie?

Ja, ook jouw organisatie (vennootschap of vzw) moet vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelt, hoe ze deze data gebruikt en beveiligt …

Lees meer >

Een gestroomlijnd bestuur voor maatwerkbedrijf IJsedal

Een afgeslankte raad van bestuur en een afgebakend takenpakket, dat was het resultaat van het competentiemanagement dat we realiseerden bij maatwerkbedrijf IJsedal.

Lees meer >

Praktijkfiche: hoe organiseer je het werk in een werkerscoöperatie?

Het ondernemingsplan is er, de mensen zijn er, je weet hoe jullie samen gaan beslissen over de grote lijnen. En nu aan het werk.

Lees meer >