Financiering

Start je een nieuw project of heeft je bestaande werking nieuwe zuurstof nodig? Je kan bij een klassieke bank aankloppen voor een lening. Maar als waardengedreven onderneming heb je veel meer opties.

Coöperaties en ondernemingen uit de sociale economie hebben tal van alternatieven, zoals aandelen of obligatieleningen uitschrijven, of een beroep doen op ethische financiers zoals Hefboom, Trividend,…, enz.

Zijn die financieringsvormen geschikt voor jouw project? En hoe ga je dan het best te werk? Wij zoeken samen met jou het volgende uit:

  • Wat is precies je financieringsbehoefte?
  • Welke financieringsinstrumenten zijn het meest geschikt?
  • Wat voor financieringscampagne moet je opzetten?
  • Hoe ziet de technische uitwerking eruit?
  • In welk geval en hoe kan je de vennoten of andere financiers betrekken?
  • Welke zijn voor jou geschikte partners?

Kortom, je krijgt alle nodige begeleiding om de financiering te vinden die je nodig hebt.

Meer weten? Contacteer ons.

Nieuws en praktijkvoorbeelden:

Nieuws en praktijkvoorbeelden:

Het Vriendenaandeel: ook vriendelijk voor coöperaties

Waarom zijn de Winwinlening en het Vriendenaandeel nu interessant(er) voor vennootschappen –  en meer bepaald voor coöperaties?

Lees meer >

Nieuws en praktijkvoorbeelden:

Investeer en zwijg: zo werkt crowdfunding niet

Dit opiniestuk verscheen op 25 mei 2016 in De Standaard naar aanleiding van het Newsmonkey-debacle.

Lees meer >

Praktijkfiche: aandelen stap voor stap

Er is beslist dat de medewerkers tot het kapitaal kunnen toetreden. Mooi, maar wat nu? Welke stappen moet je zetten? Deze praktijkfiche is je leidraad.

Lees meer >

Als vzw een obligatielening uitschrijven? Stel jezelf deze 5 vragen.

Is jouw vzw op zoek naar alternatieve financiering? Een obligatielening kan een goede keuze zijn als je deze 5 zaken vooraf weet.

Lees meer >

Drie maatregelen waardoor je coöperatie makkelijker vennoten werft

Sinds 1 juli 2015 geldt een ‘taxshelter voor starters’ waardoor starters (tot 4 jaar oud) makkelijker kapitaal bij een ruim publiek ophalen.

Lees meer >

Obligatielening voor vzw’s: de praktische kanten

Je weet wat een obligatielening is en waarom dit voor jouw vzw een goede financieringsvorm zou kunnen zijn ? Proef dan ook even van de praktische kanten die erbij komen kijken.

Lees meer >