25.400 Belgische coöperatieve vennootschappen realiseren 5,5% van BBP – aantal erkende coöperaties stijgt

In België zijn er niet minder dan 25.405 coöperatieve vennootschappen. Het aantal erkende daarvan stijgt. Alles samen staan coöperatieve vennootschappen in voor 5,5% van het BBP. Deze en andere cijfers brengen Cera en Febecoop naar buiten in hun Belgian Cooperative Monitor naar aanleiding van de Internationale dag van de Coöperatie op 1 juli.

Download de volledige Belgian Cooperative Monitor.

Het aandeel van coöperatieve vennootschappen in de Belgische economie is zonder twijfel significant. In 2015 hadden zij een totale omzet van 22,5 miljard euro, een stijging van 3,5 miljard ofwel 18% sinds 2010. Hun balanstotaal bedroeg samengeteld in 2015 161 miljard euro, een stijging van 17% sinds 2010, en vertegenwoordigt zo ongeveer 6,5% van alle Belgische organisaties.


Coöperatieve vennootschappen zijn actief in heel diverse sectoren: van land- en tuinbouw over industriële en het merendeel in dienstverlenende activiteiten.

Dubbele impact op werkgelegenheid

4728 coöperatieve vennootschappen zijn werkgever. Daarvan zijn er 112, een aantal dat stijgt, met meer dan 100 werknemers en 10 met zelfs meer dan 1000. Maar vele andere coöperaties hebben op een andere manier een aanzienlijke impact op de werkgelegenheid. Wanneer zelfstandige ondernemers en ondernemingen zich verenigen in een coöperatie, realiseren zij vaak economische en sociale meerwaarde voor hun vennoten en de samenleving, zoals verankering van lokaal en gedeeld ondernemerschap, tewerkstelling, welvaart en welzijn.

Stijging erkenningen

Opvallend: een sterke stijging van het aantal – voor de Nationale Raad voor de Coöperatie – erkende coöperaties, van circa 500 in 2010 en 2015 naar circa 600 begin 2017. Deze erkenning is een kwaliteitslabel, waarbij deze coöperatieve vennootschappen moeten beantwoorden aan specifieke wettelijke criteria die aansluiten bij de ICA-principes. Blijkbaar zijn er steeds meer ondernemingen die hun coöperatieve principes in de verf willen zetten. ‘Slechts 600’ misschien, maar zij spelen wel een belangrijke rol in onze samenleving door hun specifieke doel dat zij trachten te realiseren via hun unieke ondernemingsmodel. En ook economisch zijn ze niet onbelangrijk: de erkende coöperaties telden bijv. meer dan 7000 werknemers in 2015. Een stijging van 70% sinds 2005.

  

Belgian Cooperative Monitor

Dit alles en meer blijkt uit de Belgian Cooperative Monitor waaraan Cera en Febecoop werken. Twee Belgische organisaties die het coöperatieve ondernemingsmodel promoten en ondersteunen. Deze Monitor verzamelt gegevens over coöperatieve ondernemingen in België. De cijfers uit 2015 komen uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Nationale Bank van België, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de FOD Economie en de Nationale Raad voor de Coöperatie en werden aangeleverd door ConcertES. De Cera Leerstoel ‘Sociaal en Coöperatief Ondernemerschap’ van de Universiteit van Luik en het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen aan de KU Leuven sturen deze Monitor mee aan.

Download de volledige Belgian Cooperative Monitor.

 

Bronvermelding:
De ‘Belgian Cooperative Monitor’ is een samenwerking tussen Cera en Febecoop. Gelieve te citeren als: Cera & Febecoop (2017) Belgian Cooperative Monitor.