Internationaal venster: Mondragón in coronatijden

Dat menig onderneming in zwaar weer zit dezer dagen moeten we u niet meer vertellen. Daaronder ook heel wat coöperaties, al is de manier waarop zij de crisis aanpakken en hoe zij de storm doorstaan heel wat anders dan bij een klassieke bedrijf bvba. Als we onze lens buiten België richten, is een stichtend voorbeeld natuurlijk het Spaans-Baskische Mondragón!

Bij velen doet deze naam meer dan een belletje rinkelen, het is namelijk één van de bekendste voorbeelden van coöperatieve werkingen hier in Europa. De coöperatieve vennootschap huisvest heel wat bedrijven onder zich die werkzaam zijn in de retail, de industriesector, het wetenschappelijk onderzoek en zelfs financiële activiteiten.

Hoe ving en vangt Mondragón dan de schokken op die de coronacrisis teweegbrengt?

Het antwoord hierop is een flinke portie solidariteit.

De 81 000 werknemers krijgen geen maandloon uitbetaald, maar ontvangen een voorschot op de winst van de coöperatie waarin ze werken, inclusief een dertiende en een veertiende schijf. De winst wordt overigens als volgt verdeeld; 10 procent gaat naar de gemeenschap in sociale en culturele projecten, 30 procent verdeelt men onder de vennoten en het overige wordt gebruikt als buffer. Van deze buffer maken de bedrijven dan gebruik in crisistijden. Maar dat is lang niet alles. Zo is er beslist dat iedereen 8 procent op de winstvoorschotten inlevert. Niet omdat er minder geld in het laatje komt, maar om zeker te zijn een fikse buffer te hebben. Verder worden ook de dertiende en veertiende schijf ingehouden. Door allemaal een klein beetje in te leveren, zorgt men er zo voor dat iedereen aan boord kan blijven.

Dit geldt niet enkel voor de vennoten, maar ook voor gehele bedrijven op zich. Wanneer een bedrijf in een bepaalde cluster van Mondragón in moeilijkheden komt, dan zullen de andere bedrijven uit die cluster te hulp schieten om het bedrijf te reden of om toch de vennoten daar uit de nood te helpen. Een mooi voorbeeld is het faillissement van de Baskische bank Igor Herrarte. Doordat de bank deel uitmaakte van de Mondragón-familie, konden na het faillissement alle 1600 werknemers in één van de andere zustercoöperaties terecht.

Bron: Trends, 02/07/2020