6 WEBINARS VOOR COÖPERATIES EN COVID-19

De coöperaties in ons land hebben heel wat te verduren gekregen door de corona-crisis en
zitten vaak nog met heel wat vragen. Hoe kan je bijvoorbeeld je algemene vergadering
organiseren in lijn met de corona-maatregelen? Misschien zie je door het bos van de
steunmaatregelen niet meer de bomen die voor jou van toepassingen zijn? Veel coöperaties
zich ook genoodzaakt hun strategie te herdenken maar hoe begin je daaraan?
Om op deze en nog andere prangende vragen een compleet en helder antwoord te
formuleren, slaan Cera, Febecoop en Coopkracht de handen in elkaar om jou en je
coöperatie zo volledig mogelijk bij te staan.

Dit doen we door “samen” een cyclus van 6 webinars aan te bieden, telkens op dinsdag
tussen 14.00 uur en 15.00 uur en dit vanaf 28 april 2020 tot 2 juni 2020.
De thema’s en data van de webinars zijn:

1 / Organiseren van de algemene vergadering in coronatijden

28 april 2020 om 14.00 uur

Coöperaties met een boekjaar dat eindigt op 31/12 moeten uiterlijk op 30 juni hun
jaarrekening hebben voorgelegd aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring. De
Coronamaatregelen, die onder meer opleggen dat iedereen moet thuisblijven, maken
het praktisch onmogelijk om algemene vergaderingen te organiseren. Het uitstellen
van de A.V. is een voor de hand liggende mogelijkheid om met deze
Coronamaatregelen om te gaan, maar er zijn nog andere mogelijkheden.
Sprekers: Lieve Jacobs (Cera), licht het volmachtenbesluit van 9 april toe en Marc
Bosschaert (CoopFabrik dienstverlener van Coopkracht), licht de mogelijkheden van
Zoom toe om een A.V. op afstand te organiseren.

2 / Economische steunmaatregelen covid-19

05 mei 2020 om 14.00 uur ( datum onder voorbehoud)

Onze overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo
weinig burgers als mogelijk ziek worden. Maar ook jouw coöperatie moet in deze
coronatijden zo gezond mogelijk blijven. Zowel de federale als de Vlaamse overheid
voorzien een batterij aan steunmaatregelen.
Sprekers: Debby Buys (Xerius), Toon De Schutter (Xerius) en Isabelle Cornelis (SD
Worx) geven een toelichting én een up-date bij de steunmaatregelen die specifiek
voor coöperatieve vennootschappen nuttig zijn en focussen op de maatregelen rond
exit-strategie.

3 /  Strategie in post-coronatijden

12 mei 2020 om 14.00 uur

Een enorme economische recessie, de onbekende 1,5 meter samenleving,
onderbroken bevoorradingsketens …. maar ook een nieuwe kijk op solidariteit en
nabijheid.
Ongetwijfeld zal de fall-out van de coronacrisis ook een impact hebben op de
toekomst van jouw coöperatie. Als je de gevaren en de kansen goed kan inschatten,
behoort jouw coöperatie misschien wel tot diegene die er sterker uitkomen.
Spreker: Peter Bosmans (Febecoop) geeft je een aantal kapstokken voor strategische
planning

4 / Het luiden van de alarmbel duldt geen uitstel, zeker niet in deze tijden.

19 mei 2020 om 14.00 uur

In deze corona-tijden komen heel wat coöperaties onder druk te staan. Als bestuurder
is het je taak om tijdig ‘de alarmbel te luiden’: om tijdig aan de Algemene
Vergadering de nodige maatregelen voor te leggen om een mogelijk faillissement te
vermijden.
Sprekers: Lieve Jacobs (Cera) licht toe hoe je dit concreet aanpakt en Marc Bosschaert
(CoopFabrik dienstverlener van Coopkracht), geeft je, aan de hand van een concrete
case, een sjabloon voor het bijzonder verslag waarin de Raad van Bestuur de
maatregelen beschrijft.

5 /  Het financiële beheer van je coöperatie

26 mei 2020 om 14.00 uur

In ‘normale’ omstandigheden voor velen niet het spannendste onderdeel, maar
vandaag helemaal bovenaan de stapel.
Hoe becijfer je de meer of minder inkomsten? Hoe zorgen we ervoor dat we iedereen
kunnen betalen (en iedereen ons betaalt)? Hebben we voldoende middelen, of
moeten we extra cash voorzien? Hoe kunnen we dit best berekenen, en wat zijn de
gevolgen (rustige vastheid, demarreren of de zaak (tijdelijk) sluiten)?
Spreker: Bart Van Gysel (Febecoop) helpt je mee zorg te dragen voor de regel: Een
gewaarschuwde en goed voorbereide coöperatie telt voor 2!

6 /  Balans- en liquiditeitstest in de praktijk

2 juni 2020 om 14.00 uur

Onder het nieuwe WVV werd het kapitaalbegrip vervangen door het concept
‘verantwoordelijkheid’. Dit wordt geconcretiseerd door de balans- en liquiditeitstest.
Wat betekent dit in de praktijk? Wanneer en hoe moeten we die testen uitvoeren?
Sprekers: Lieve Jacobs (Cera) reikt je handvaten aan voor de praktijk en Marc
Bosschaert (CoopFabrik dienstverlener van Coopkracht) geeft je, aan de hand van twee concrete cases, een sjabloon voor het verslag dat de Raad van Bestuur moet
opstellen.

Hoe inschrijven:

Via https://cooperatiefvlaanderen.be/nieuws/6-webinars-voor-cooperaties-en-covid-19
. Voor deelname aan meerdere webinars schrijf je telkens in per webinar. Op het
inschrijvingsformulier is eveneens een veld voorzien om vooraf jouw vragen door te
geven.

Voor leden van Coopkracht zijn de webinars gratis, niet-leden betalen een prijs van 50
euro. Na inschrijving en betaling bezorgen we je ten laatste 2 dagen vooraf de link om
het webinar te kunnen volgen.

Voor bijkomende info contacteer alain.schoovaerts@coopkracht.org.