Afval wordt veelzijdig bouwmateriaal

Bouwen is één van de oudste activiteiten, die de mensheid al beoefent sinds haar
ontstaan. Maar met verloop der tijd, ging de voetafdruk van het bouwen steeds zwaarder
wegen op de omgeving, maar ook op het milieu en op langere termijn zelfs op het klimaat.
Net daarvoor heeft BC materials een oplossing; zij zetten grond van bouwwerven om tot
circulaire leembouwproducten

Bouwen is een boeiend maar ook arbeidsintensief proces met een grote impact. Zo graaft
België jaarlijks meer dan 37 miljoen ton grond uit werven uit, waarvan zo’n 70% gewoon als
afval, in groeves of mijnen, eindigt. Jammer, want deze grond is een uiterst waardevolle
grondstof. BC-Materials zet zich in om dit ‘afvalproduct’ om te zetten tot
enkele veelzijdige leem-materialen.

Zo heb je om te beginnen de ‘Brickette’, een leemsteen die maar liefst 600 keer minder
energie vraagt om te produceren in plaats van een klassieke baksteen. Bovendien heeft
hij betere effecten op de luchtvochtigheid en de akoestiek. Daarnaast bieden ze ook
‘Brusseleir’ aan, een leempleister die opnieuw qua geluidsisolatie en luchtvochtigheid
klassieke gipspleisters de loef afsteekt. Ten slotte is er nog de ‘Kastar’, dit is stampleem dat
je zowel als muur en vloer kan gebruiken, ook opnieuw met gelijkaardige voordelen.
Bovendien hebben de producten qua uitzicht een uitstraling die veel meer karakter heeft
dan bijvoorbeeld een gewoon beton.

De producten van BC materials helpen ons ook om de klimaatdoelstellingen te halen.
Bouwen veroorzaakt zo’n 40 procent van alle broeikasgassen en is in zijn eentje
verantwoordelijk voor 30 procent van de menselijke afvalberg. Dat terwijl bouwen op zich
maar vier procent van de menselijke economische activiteit uitmaakt. Hoe vormen de
producten van BC materials hier dan een antwoord op?


Hun grondstoffen zijn om te beginnen C0 2 neutraal, aangezien de grond gewoon zo
voorhanden is. Ook het productieproces heeft geen fossiele energie nodig. Bovendien gaat
het over een volledig circulair product. Er moeten immers geen chemicaliën of andere
producten bijgevoegd worden. Zo blijft aarde aarde en kan het een oneindig aantal keren
gebruikt worden.

Daarnaast is het niet alleen beter voor milieu en klimaat, ook de mens vaart wel bij een huis
of een andere constructie met lemen elementen. Zo is er veel minder nagalm in de ruimten
wat het akoestische aspect ten goede komt. Maar ook het binnenklimaat is veel beter
doordat de lemen elementen de luchtvochtigheid binnen veel beter weten te regelen dan
klassieke bakstenen en de temperatuur beter gereguleerd wordt (warmer in winter, kouder
in zomer).

BC materials heeft gedurende vele jaren kennis opgebouwd en willen deze dan ook graag
met zoveel mogelijk personen en instanties delen. Zo geven ze workshops voor ieder die wil
en geïnteresseerd is in de wondere wereld van leem. De ideale uitstap voor een
teambuilding bijvoorbeeld. Daarnaast kunnen bouwers de uitvoeringstechnieken onder de
knie krijgen om zelf met leem aan de slag te gaan. Ten slotte kunnen architecten en bouwpromotoren met al hun vragen omtrent bouwen met leem terecht bij BC materials. Zij
functioneren zo als een waar kenniscentrum.

BC materials kiest voor een coöperatief model, onder andere omdat de krachten en de
inzichten van hun werkers ook vertaald mogen én moeten worden in hun zakelijk model,
aanpak en strategische besluitvorming. Men gelooft ook sterk in lokale gemeenschappen en
het belang van co-constructie: daarom verspreidt BC materials de kennis en microbe van
aardebouw en het gebruik van lokale materialen voor de bouw. Daarnaast financiert men
tegelijkertijd de werking, mede met de steun van die lokale gemeenschap die oog heeft voor
duurzaamheid, zowel in financiële als ecologische zin.

Het moge zo duidelijk zijn dat leem tal van voordelen heeft. Klimaat, milieu en omgeving
varen er wel bij. Ook voor de mens is het aangenamer vertoeven en bovendien ziet het er
zeer mooi uit. Wie meer info wil over dit geweldige product, kan terecht op de site van BC
materials: https://www.bcmaterials.org/bc-materials—nl.html.