Bedrijfsoverdracht. Al eens aan je werknemers gedacht?

Niemand die je bedrijf zo goed kent als je werknemers. En toch worden ze meestal over het hoofd gezien als mogelijke overnemers. Hoog tijd om deze piste te verkennen tijdens dit seminarie op 24 oktober in Brussel.

Als ondernemer heb je heel je actieve leven het beste van jezelf gegeven om jouw onderneming te laten uitgroeien tot waar ze vandaag staat. Aan wie en hoe je bedrijf overlaten? Je bent niet de enige aan wie die vraag heel wat kopbrekers bezorgt. Het is een ingrijpende beslissing, met verregaande consequenties voor jouw bedrijf en voor jezelf.

Evenmin als bij andere beslissingen die jou en jouw bedrijf aangaan, ga je ook nu niet over één nacht ijs. Want je wil de resultaten van jouw levenswerk financieel, noch inhoudelijk verloren laten gaan.

Voor zo’n overdracht bestaan er verschillende scenario’s. Je kent ze wel: familiale overdracht, verkoop aan externen, management buy out,….

Maar wist je dat ook de overname door de werknemers een meer dan valabele piste is? Waar het in veel van onze buurlanden een gangbare en succesvolle praktijk is, wordt deze bij ons nog te veel over het hoofd gezien. Nochtans biedt een overname door één of alle werknemers voordelen voor beide partijen.

Tijdens dit seminarie leer je deze piste kennen, zodat je ze achteraf zelf met kennis van zaken kan afwegen tegenover de gangbare scenario’s.

Onder meer de volgende vragen komen aan bod:

 • Zijn er succesvolle voorbeelden van bedrijfsoverdracht aan werknemers in het buitenland en in Vlaanderen?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een overdracht aan de werknemers?
 • Hoe ziet een stappenplan er idealiter uit?
 • Wie kan je met raad en daad bijstaan om een bedrijfsoverdracht vlekkeloos te laten verlopen?
 • Welke zijn mogelijke structuren waarin zo’n overdracht kan plaatsvinden?
 • Biedt de nieuwe vennootschapswetgeving (2019) nieuwe perspectieven?
 • Welke zijn mogelijke pistes om de overname door werknemers te laten financieren?
 • Welke rol kan je zelf nog spelen na de overname door jouw werknemers?

Sprekers:

 • Peter Bosmans, directeur Febecoop, adviseur organisatieontwikkeling
 • Bart Van Gysel, adviseur bedrijfsoverdracht Febecoop

Praktisch:

 • Van 14 tot 16.30 u. Onthaal om 13.45 u.
 • Toegang: gratis
 • Inschrijven: mail naar b.godaert@febecoop.be voor 19 oktober 2018
 • Plaats: P&V Verzekeringen, Zaal T2-1, Koningsstraat 151, 1210 Brussel