Cohousing juridisch in kaart gebracht

Cohousing zit in de lift, en dus stellen ook meer en meer (potentiële) samenhuizers zich de vraag of de coöperatie van pas kan komen. Dat kan zeker, in specifieke gevallen. Febecoop werkte mee aan het coöperatieve luik van een juridische gids van HoGent die het hele scala bestrijkt. Een must-read voor iedereen die een samenhuisproject trekt.

Inleiding

Steeds meer mensen kiezen voor samenhuizen of cohousing als woonvorm boven de klassieke eengezinswoning. Allemaal hebben ze daarvoor hun redenen – de huizenmarkt die onder druk staat, de beschikbare ruimte die krimpt, of het verlangen naar meer sociaal contact. En allemaal komen ze vroeg of laat een juridisch kader tegen.

In België zijn die beleidsondersteunende maatregelen tot op vandaag niet of nauwelijks voorhanden, maar daarom komen bewoners die hun samenhuizen sluitend wensen te organiseren, nog niet meteen in een juridisch vacuüm terecht.

Download de inleiding om in vogelvlucht over het cohousinglandschap te gaan.

Aandachtspunten in het kader van stedenbouw en ruimtelijke ordening

Stel: je hebt een lapje grond op het oog waar je wil bouwen, of een oude boerderij die je wil verbouwen tot wooneenheden. Voor je overgaat tot aankopen of huren, moet je weten of de bestemmingsplannen aangeven of een woonfunctie mogelijk is. Ook moet je weten voor welke werken je een vergunning nodig hebt, en welke stedenbouwkundige voorschriften er gelden. Welkom in de wondere wereld van de RUP’s, BPA’s en het bouwkundig erfgoed.

< Download het hoofdstuk over stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Samenhuizen en appartementsmede-eigendom

Samenhuizers combineren doorgaans kenmerken van de eengezinswoning en de meergezinswoning. De onbekende grijze zone die daardoor ontstaat, omzeilen ze vaak door te kiezen voor het ‘veilige’ appartementsrecht, welbekend bij banken, notarissen en andere dienstverleners. In die rechtsfiguur bezitten samenhuizers zowel hun eigen wooneenheid, als een deel van de gemeenschappelijke ruimtes. Die laatste beheren ze via de vereniging van mede-eigenaars.

< Download het hoofdstuk over appartementsmede-eigendom.

Samenhuizen in een coöperatie

Cohousingprojecten die voor het coöperatieve model kiezen zijn de uitzondering op de regel. Een goede reden om voor een coöperatie te kiezen, is bijvoorbeeld wanneer een of meerdere gemeenschappelijke delen van het gebouw worden opengesteld naar de ruimere buurt, en niet louter naar de mede-eigenaars. Dat is het geval bij De Okelaar in Wolvertem, waar een paviljoen openstaat voor buurtbewoners. Wonen toegankelijk maken door middel van een combinatie van huren en eigendom, was dan weer de drijfveer van Wooncoop uit Gent om voor de coöperatieve vorm te gaan.

< Download het hoofdstuk over coöperatieve cohousing.

 

Expertises gelinkt aan deze case: