Conferentie ‘Co-operatives and Innovation. Building the Future of Care in Europe.’

De komende 40 jaar zal het aantal 65-plussers in de Europese Unie verdubbelen, van 17 % in 2005 tot 30 % in 2050. Vergrijzing en waardige zorg worden dus bijzonder zorgwekkend voor veel Europeanen, en de Europese gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen inzake duurzaamheid en een grotere schaarste aan middelen. Om die maatschappelijke uitdaging om te zetten in diverse mogelijkheden voor burgers, hebben coöperaties een reeks innovatieve modellen en diensten getest. Daarover gaat deze tweedaagse conferentie.

28 november:

Reinventing care in Belgium – a panorama of cooperative innovation

De zorg in België heruitgevonden: een overzicht van coöperatieve innovatie.

Lokale initiatieven komen aan bod die het coöperatieve model gebruiken voor een nieuwe toekomst van de zorg.

29 november:

Experience-sharing. iCareCoops: innovating for the future of care

Ervaringen uitwisselen. iCareCoops: innoveren voor de toekomst van de zorg

Hier maakt u kennis met iCareCoops, een transnationaal pilootproject dat die initiatieven met behulp van digitale oplossingen wil opwaarderen.

Roundtable. Shaping a community-based and empowering future of care in Europe

Debat. Hoe een gemeenschapsgerichte en sterkere toekomst voor de zorg in Europa creëren?

Een ruimer debat over de toekomst van de zorgverlening in Europa.

 


28 november 2017

Reinventing care in Belgium: a panorama of cooperative innovation

De eerste dag staat volledig in het teken van de Belgische ervaring, met het delen van praktijkervaringen en interactieve discussies. Belgische coöperatieve actoren kunnen stimulerende, praktische sessies volgen om nieuwe synergieën te creëren rond hun respectieve projecten. Europese professionals uit de zorgsector kunnen hun kennis bijschaven over de mogelijkheden van zorgcoöperaties en de uitdagingen om ze te opwaarderen.

 • Taal: Engels
 • Programma:

13.30 – Verwelkoming en koffie

14.00 – Rondleiding Maison Biloba Huis, een zorgcoöperatie in Brussel

15.00 – Experience-sharing. Stimulating cooperative entrepreneurship in the care sector: highlights of Coopcity by Febecoop.

15.30 – Koffiepauze

15.45 – Experience-sharing. Developing a care cooperative ecosystem in Belgium: a presentation of Cera’s activities.

16.15 – Hands-on workshop. Testing iCareCoops solution.

17.15 – 17.30 u: Conclusie van de dag

 • Locatie

Maison Biloba Huis
Plantenstraat 118-120
1030 Brussel


Rondleiding Maison Biloba Huis, een zorgcoöperatie in België

Het Maison Biloba Huis is opgericht door drie non-profitorganisaties die de bestaande zorgdiensten wilden verbeteren door accommodatie aan te bieden voor senioren in achtergestelde gemeenschappen (migranten in het bijzonder). Om dit dure vastgoedproject te kunnen financieren, werd een coöperatie met verschillende stakeholders opgezet (E.MM.A), waarmee investeringen van zowel stakeholders als particulieren uit de lokale gemeenschap verzameld worden. Het project omvat huisvesting en een dagcentrum voor senioren.

Tijdens dit bezoek maakt u kennis met dit ambitieuze project. U ontmoet zowel personeelsleden en vrijwilligers als de begunstigden. Het bezoek vindt plaats onder begeleiding van twee medeoprichters en bestuursleden van de coöperatie.

Ervaringen uitwisselen. Stimulating cooperative entrepreneurship in the care sector: highlights of Coopcity by Febecoop.

Febecoop steunt het coöperatief ondernemerschap in België. Het staat mee aan het hoofd van de coworkingruimte Coopcity, een incubator voor sociaal, collaboratief en coöperatief ondernemerschap in Brussel. Het Pollinize-programma van Coopcity is volledig gewijd aan de ontwikkeling van initiatieven in de zorgsector, zoals een gemeenschapszorg- en wellnesscentrum en verschillende projecten rond begeleid wonen voor senioren. Adviseur Audrey Renier stelt enkele Pollinize-deelnemers uit de zorgsector voor, zoals sociaal en coöperatief ondernemers Charlotte Hanssen (Pens(i)onsQuartier) en Chantal Dehon (Cosy Care).

Ervaringen uitwisselen. Developing a care cooperative ecosystem in Belgium: a presentation of Cera’s activities.

Cera is een Belgische coöperatie met 400.000 leden die al 125 jaar bestaat. De coöperatie informeert, adviseert en inspireert mensen, organisaties en beleidsmakers over coöperatieve vennootschappen. Cera was vooral actief in de ondersteuning van de ontwikkeling van een actief ecosysteem voor coöperaties in België. Cera gaat vaak op zoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatieve vennootschappen op basis van hedendaagse sociale uitdagingen. Zo besteedde Cera specifieke aandacht aan de mogelijkheden voor een betere zorgverlening via coöperatief ondernemerschap. Coöperatief adviseur Trees Vandenbulcke brengt de Belgische beste praktijken en bestaande acties ter ondersteuning van de ontwikkeling van zorgcoöperaties onder de aandacht.

Hands-on workshop. Testing iCareCoops solution.

Zorgverleners krijgen de kans om de ontwikkelde mobiele en internetapplicatie als resultaat van het iCareCoops-project te testen. Beide oplossingen moeten de organisatie van een nieuwe zorgcoöperatie ondersteunen en ook hulp bieden bij de organisatie van zorg bij bestaande zorgcoöperaties. De mobiele applicatie wil de capaciteit van coöperaties verbeteren om (professionele en vrijwillige) zorgverleners in contact te brengen met begunstigden. De internetapplicatie is vooral gericht op zorgcoöperatiemanagers, vooral ter ondersteuning van het ledenbeheer en de taakverdeling. De workshop werd ontwikkeld in een proces van user experience (UX) en user-centred design, en geeft alle drie de doelgroepen (coöperatiemanagers, zorgverleners en patiënten) de kans om de applicatie te testen en bijkomende feedback te geven.


29 november 2017

Een coöperatieve visie over zorg in Europa

Deze dag draait rond de creatie van een coöperatieve visie over de toekomst van zorg in Europa: na een overzicht van de bestaande initiatieven en beste praktijken in alle hoeken van het continent krijgen de deelnemers de resultaten te horen van het iCareCoops-project, met vervolgens een ruimere discussie tussen Europese organisaties die actief zijn in de zorgsector.

 • Taal: Engels. Er zal getolkt worden in het Nederlands en het Frans.
 • Programma

9.00 – Inschrijvingen en koffie

9.30 – Verwelkoming en inleiding: een coöperatieve visie over zorg in Europa

10.00 – Ervaringen uitwisselen. iCareCoops: innoveren voor de toekomst van de zorg

11.30 – Koffiepauze

11.45 – Debat: Hoe een gemeenschapsgerichte en sterkere toekomst voor de zorg in Europa creëren?

13.15 – 13.30 u: Conclusie

 • Locatie

Amazone
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel


Inleiding

Sprekers:
– Agnès Mathis, directrice van Cooperatives Europe
– Jacques Debry, gedelegeerd bestuurder Febecoop

Ervaringen uitwisselen. iCareCoops: innoveren voor de toekomst van zorg

Het iCareCoops-project wordt gecofinancierd door het programma Active and Assisted Living en heeft een ambitieuze visie op de toekomst van zorg in Europa: door deeleconomiediensten voor senioren te ontwikkelen, steunend op coöperaties. Het project had twee resultaten: (i) een beter begrip van de groei van zorgcoöperaties en hun behoeften in Europa, en (ii) de ontwikkeling van een prototype van een mobiele en internetapplicatie om de coöperatieve zorgdiensten efficiënter te maken door een betere coördinatie tussen (professionele en vrijwillige) zorgverleners, patiënten en de coöperatieve organisatie. Tijdens deze sessie presenteren projectpartners de voornaamste resultaten van iCareCoops en demonstreren ze de ontwikkelde technische oplossing.

Sprekers:

 • Louis Cousin, Cooperatives Europe
 • Diotima Bertel, SYNYO GmbH (Oostenrijk)
 • Monica Florea, SIVECO Romania SA (Roemenië)
 • Anja Kollmar, ZHAW – University of Applied Sciences Winterthur (Zwitserland)
 • Bodil Sørensen, VIA University College (Denemarken)
 • Torsten Andersen, iDeal Development (Denemarken)
 • Alenka Ogrin, ZDUS (Slovenië)

Debat. Hoe een gemeenschapsgerichte en sterkere toekomst voor de zorg in Europa creëren?

Technologische innovaties vormen een uitstekende mogelijkheid om zorgdiensten efficiënter, diverser en persoonlijker te maken. De ontwikkeling van die innovaties heeft een impact op zorgverleners met én zonder winstoogmerk: nieuwe mogelijkheden gaan immers gepaard met de noodzaak om interne strategieën, managementprocessen en investeringen aan te passen. De technologische innovatie kan echter niet om één fundamenteel aspect van de sector heen, met name de sociale dimensie ervan. Tijdens deze sessie worden de mogelijkheden en uitdagingen belicht die zorgverleners in de sociale en solidaire economie ondervinden om technologische innovatie om te zetten in sociale experimenten.

Sprekers:

 • De heer Borja Arrue, Policy Officer bij AGE Platform
 • De heer Yoan Le Tiec, directeur bij Groupe Up (Dôme)
 • Mevrouw Nathalie Swan, Policy Officer bij UNI Global Union
 • Mevrouw Veerle De Gryze, Z Plus

Inschrijven via dit formulier.

Meer informatie over het iCareCoops-project op www.icarecoops.eu.

Meer informatie over zorgcoöperaties in Europa op www.carecooperatives.eu.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij e.rosenberg@coopseurope.coop en op www.coopseurope.coop.