Coöperatie komt versterkt uit hervorming vennootschapswet

10/11/2015

Minister Geens wil de vennootschapswetgeving grondig vereenvoudigen. Doel: Belgische ondernemingen toelaten om beter de concurrentie met buitenlandse vennootschappen aan te gaan. Geens gaf het Belgisch Centrum voor het Vennootschapsrecht (BCV), een collectief van topexperts, de opdracht om een voorbereidende nota te schrijven.

Bijzonder goed nieuws over de vereenvoudiging van het vennootschapsrecht die in gang gezet is door minister van Justitie Koen Geens: de CVBA krijgt haar eigenheid terug door het coöperatief gedachtegoed wettelijk te verankeren. De coöperatieve vennootschap heeft haar eigenheid kunnen aantonen en blijft overeind naast de andere vennootschapsvormen.

Stevige argumenten
In het voorjaar van 2015 legde het BCV de bal in het kamp van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) en vroeg om op korte termijn (binnen de 8 weken!) te bewijzen dat de coöperatieve vennootschap voldoende eigenheid heeft om overeind te blijven in het wetboek van vennootschappen naast de Maatschap, de Naamloze Vennootschap en de BVBA.

Het NRC-voorstel bevatte stevige argumenten over het bijzondere karakter van de coöperatieve vennootschap en de noodzaak om deze in het huidige economisch en maatschappelijk landschap eerder te versterken dan af te schaffen. Ook formuleerde de NRC concrete voorstellen om hieraan invulling te geven in een vernieuwd wetboek van vennootschappen. Ten slotte deed de NRC aanbevelingen rond de afstemming met de erkenningscriteria van de NRC.

De coöperatieve vennootschap heeft voldoende eigenheid om overeind te blijven in het wetboek van vennootschappen naast de Maatschap, de Naamloze Vennootschap en de BVBA.

Missie geslaagd!
In een voorstel dat ondertussen onderschreven werd door Geens (oktober 2015) lezen we dat de BVBA weliswaar een aantal basiskenmerken van de huidige CVBA zal overnemen (o.a. de variabiliteit van kapitaal en soepele intredings- en uittredingsvoorwaarden) maar dat “de CVBA haar eigenheid terugkrijgt door het coöperatief gedachtegoed wettelijk te verankeren”. Deze basisprincipes zullen nu moeten vertaald worden in wetgeving. Wat de CVBA betreft, maakte Geens het voornemen kenbaar dat het BCV hiervoor opnieuw in dialoog met de NRC zal gaan.