Coöperaties hebben eigen wetgeving nodig

Elke dag staan er in ons land ondernemende mensen op die een probleem in hun wijk of in de maatschappij willen oplossen en dat doen door er een onderneming voor op te richten. De ene groep burgers produceert groene energie, de andere opent een verpakkingsvrije winkel, of ze kopen samen elektrische wagens die ze delen. In deze coöperatieve bedrijven hebben de aandeelhouders inspraak en wordt de winst gebruikt om de onderneming en dus de maatschappelijke oplossing te doen groeien.

Bij zijn hervorming van het vennootschapsrecht, vanuit het nobele doel dit recht te vereenvoudigen, stelt minister van Justitie Geens een coöperatieve vennootschap voor die een zwakke copy-paste is van de bvba (bv in het voorstel van de minister). Dit voorstel bedreigt het coöperatieve model in België. Terwijl coöperaties juist een apart wetboek verdienen én nodig hebben.

Het coöperatief model moet opgenomen worden in de wet.

Vanuit coöperatief standpunt moet de wetgeving over coöperatieve vennootschappen de coöperatieve principes en subprincipes bekrachtigen zoals ze internationaal erkend zijn. Dat is trouwens ook de aanbeveling die terug te vinden is in de beslissingen van internationale organisaties: Aanbeveling van de ILO (2002), Communicatie van de Europese Commissie (2004), Resolutie van de VN (2009). Al die teksten verwijzen naar de internationale referentie van het coöperatieve model, beschreven door de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA).

De huidige Belgische wet respecteert die vereiste niet.

De huidige Belgische wetgeving is helemaal niet toereikend met betrekking tot het coöperatieve standpunt. En dat is al van bij het ontstaan van die wetgeving het geval (wet van 1873). De wet bevat maar heel weinig elementen die eigen zijn aan de geest van de coöperatie. Door die bijzonderheid in de Belgische wetgeving hebben veel ondernemers, om allerlei redenen, de coöperatieve rechtsvorm aangenomen om hun bedrijfsproject te realiseren, terwijl ze nooit de intentie hadden om de coöperatieve waarden en principes in dat project te integreren. Al 140 jaar wordt aangeklaagd dat talloze ondernemingen de coöperatieve rechtsvorm hebben
aangenomen zonder dat ze een band hebben met de coöperatieve principes, wat logischerwijze leidt tot een verwarring tussen coöperatieve vennootschappen die de coöperatieve geest respecteren en anderen die enkel de vorm aannemen.

Het voorontwerp van minister Geens respecteert evenmin die vereiste.

Het huidige voorontwerp weerspiegelt evenmin de essentiële bijzonderheden van coöperaties zoals internationaal bepaald. De gekozen techniek is het verwijzen naar de bepalingen voorzien voor de besloten vennootschap (bv, vergelijkbaar met de huidige bvba), met enkele uitzonderingen. Die oplossing mankt: een coöperatie is geen variante van de besloten vennootschap, verre van. Dat is geldt uiteraard op het vlak van principes en waarden, en ook op praktisch vlak. Bovendien is het systeem met verwijzingen naar bepalingen voorzien voor de besloten vennootschappen moeilijk te hanteren. Tot slot dekt de voorgestelde definitie van coöperatieve vennootschap niet de diversiteit van de coöperaties in België, in het bijzonder niet de coöperaties van de tweede graad of bepaalde coöperatieve burgerinitiatieven.

Febecoop vraagt een wettelijke benadering die het coöperatieve model respecteert.

Om de bezwaren op filosofisch én technisch vlak onder handen te nemen, stellen wij een alternatief voor coöperatieve ontwikkeling voor dat steunt op:

 • een explicite verwijzing in de wet of in de memorie van toelichting naar de coöperatieve identiteit, waarden en principes gedefinieerd door de ICA
 • een volledig en autonoom Boek 6 met daarin alle bepalingen van toepassing op coöperatieve vennootschappen
 • een inclusieve definitie van de coöperatieve vennootschap die toelaat om de huidige en toekomstige diversiteit van varianten op het coöperatieve model op te nemen
 • het opnemen van essentiële coöperatieve regels in de wet, met behoud van de noodzakelijke flexibiliteit
 • het evolueren van de rol van de Nationale Raad voor de Coöperatie die ten volle moet gaan voor een auditfunctie voor goed coöperatief bestuur

Download de volledige lijst met aanbevelingen en de analyse erachter.

Ondertekenen dit standpunt:

 • Guy De Ridder
 • Erik Baelus
 • CVBA-SO Volterra – Meetjeslands Energieproject
 • Dirk Ameel
 • Joris Dewispelaere, Opleiding en Kenniscentrum Gezinswetenschappen ODISEE
 • Annick Verstraelen
 • THE FUTURE GENERATION Cvba
 • Denktank Oikos
 • Prof.dr. Nathalie Vallet, Faculteit Ontwerpwetenschappen UAntwerpen
 • Marianne van der Wielen, Zenitor
 • Hilde Vanwildemeersch, Woonder cvba
 • Tom Willems, Ecopower
 • Stef Debusschere, SamenSterker CVBA-so
 • Michel Feys, SamenSterker CVBA-so Vlaams-Brabant
 • Filip Vanlommel en Edwin Michiels, Talea cvba-so
 • cvba DE WRIKKER – collectieve eco-drukkerij
 • Sofie Dewilde, Ecofocus
 • Philippe Thion, lector vakgroep Recht HoGent
 • Anje Claeys en Laurenz Kuijpers, De Broeikas CVBA met sociaal oogmerk
 • Lodewijk De Witte, Provinciegouverneur Vlaams-Brabant en oud-voorzitter VOSEC
 • Françoise Opsomer, als ex-coöperant van Magelaan en in eigen naam
 • HOTA cvba
 • Theo De Meyer en Astrid Prosec
 • Filip Standaert Stadeus
 • Suzy Maes, time2care cvba
 • SMart cvba
 • Cathy Willem en Leander De Cauter, gedelegeerd bestuurders Magelaan
Totaal aantal gevonden records: 39, toon 100 per pagina
VoornaamNaamBedrijf/organisatieGemeente
werner de Terwangne niet meer sint-pieters-woluwe
Aurélie Soetens Chercheuse FNRS Liège
Danny Vercauteren De Kringwinkel Antwerpen vzw Antwerpen
Reinout Keymolen Daarom Wel! CVBA-so Herzele
Mon Verrydt Starterslabo Vlaanderen ESV Gentbrugge
Vanya Verschoore Arbeid & Milieu vzw Brussel
Mario Laenen Es & Iep Gierle
Julien Hayen P&V Brussel
Bernard Butaye Deelbaar Mechelen vzw Mechelen
Roland Kums Samenhuizen vzw Vilvoorde
Katrien Van kerkhoven / Mechelen
Gawein Van Daele Climate Express Kessel-Lo
Lieven Gekiere Stroomvloed cvba Nazareth
Wim Vereeken Pajopower CVBAso Pepingen
Sofie Deberdt Coöperant Partago cvba, Akker en Ambacht cvba-so; Samenhuizen Gent; Organisator Coöperanten Festival 21/10/2017 Gent Gent
Margot Vingerhoedt Ecopower Antwerpen
Relinde Baeten Ecopower cvba Rotselaar
Rik Verschueren Bright Futures cvba Laakdal
urbain urbain(of bedoel je achter- of familienaam? Terra Lede
Yolan Gielen CORE CVBA-SO Leuven
Erik Dedobbeleer EDM Halle
Thomas Devogelaere CoopStroom Brugge
Freddy Van Santfoort Klankbordgroep Greenbergen Strombeek-Bever
Chris Vandenberghe DPlanAid cvba Waregem
Vera Hendrickx cohousing Scherpen Horinck - Mechelen
Dirk Vansintjan REScoop. Eu Rotselaat
Erik De Smedt In Society bvba Korbeek-Dijle
Ingrid Thys Cohousing Kortrijk cvba-so Kortrijk
Frédéric Dufays KU Leuven Leuven
Alain Clauwaert Gewezen Federaal Voorzitter De Algemene Centrale ABVV | Lid raad van bestuur cv Coop-Vooruit gent Gent
Joris Rombaut Bimco cvba Gent
Tine De Moor Universiteit Utrecht Utrecht-Gent
Berit Van den Bussche Reflectiv Mechelen
Joeri Puttevils aandeelhouder van enkele coöperaties zoals Ecopower, Partago, ... Antwerpen
Patrick Decoodt management support consultant Gent
Alexander Claeys Het Hinkelspel CVBA Sleidinge
Ronald Goossens Werkerswelzijn cvba Brugge
Jan Van de Gracht Tintelijn cvba Gent
Jeroen Bollen

Dit standpunt mee ondertekenen?