Definities en stand van zaken deeleconomie door prof. Koen Frenken

Koen Frenken is hoogleraar Innovatiestudies aan de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert radicale innovaties in producten en diensten, met bijzondere aandacht voor de deeleconomie.
Hij publiceert over de effecten van deeleconomie op economie, milieu en samenleving en adviseert overheden over nieuwe regelgeving (zie Wat is nu eigenlijk deeleconomie? en Smarter regulation for the sharing economy).

In zijn presentatie op 9 maart lichtte hij het verschil tussen de deeleconomie en de klusjeseconomie toe, en besprak hij de mogelijke toekomstscenario’s van de deeleconomie.