Een duurzaam marketingplan in 10 stappen

Waardengedreven ondernemingen zoals maatwerkbedrijven hebben nood aan marketing die hun basiswaarden zichtbaar respecteert. Hoe verbuig je de bestaande modellen in de richting van een duurzaam marketingplan? Onze bijdrage in het Handboek Management Sociale Economie (Politeia, 2010) reikt je een tienstappenplan aan om daartoe te komen.


Download het volledige hoofdstuk: Hoofdstuk Duurzame marketing – Handboek Management Sociale Economie. Het volledige handboek is te koop bij Politeia. Hieronder vind je de inleiding.


Inleiding

Eén van de grote verschillen tussen reguliere economie en sociale economie is dat binnen reguliere economie het op de markt brengen van een product en het realiseren van winstmarges daarop meestal een doel is en het tewerkstellen van mensen slechts een middel. Binnen de sociale economie is het net omgekeerd: het tewerkstellen van mensen is een doel en het verkopen van producten een middel om duurzame tewerkstelling te garanderen.

En zo komt het dat sociale-economiebedrijven meestal uitblinken in HR-beleid voor kansengroepen en veel minder aandacht hebben voor de behoeften van de klant. Maar evengoed dat de reguliere economie alleen maar tevreden klanten kan hebben als het personeel zich gewaardeerd voelt, kan de sociale economie duurzame tewerkstelling aanbieden als er voldoende trouwe klanten zijn. En dan is een uitgekiend marketingbeleid even noodzakelijk als een doordacht HR-beleid.

Meer algemeen gaat het om de toepassing van commerciële marketingconcepten en -technieken om positieve maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is marketing niet enkel weggelegd voor winstgerichte ondernemingen. Ook buiten commerciële omgevingen hebben veel methoden en technieken die voor marketingdoeleinden ontwikkeld zijn, hun nut bewezen. Denk maar aan verkiezingscampagnes (De slogan “Uw sociale zekerheid” boven de robuuste kop van Louis Tobback hielp de SP.a in het oog van het Agustaschandaal de verkiezingen te winnen) maar ook aan onderwijsinstellingen (“Ontdek jezelf; begin bij de wereld” – slagzin waarmee de KULeuven naar studenten lonkt) en steden (“Zot van A” – baseline om Antwerpenaars terug fier te laten zijn op hun stad). In de Verenigde Staten hebben zelfs kerken marktontwikkelingsstrategieën ontwikkeld. Voor dit soort toepassingen wordt de term “sociale marketing” gebruikt. Meer algemeen gaat het om de toepassing van commerciële marketingconcepten en -technieken om positieve maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen. Dus waarom zou de sociale economie niet resoluut kunnen kiezen voor “duurzame marketing”?

Wie zich aan marketing waagt, moet daar niet noodzakelijk voor gestudeerd hebben of de titel “marketingdirecteur” op zijn visitekaartje dragen (al is een bijkomende vorming uiteraard mooi meegenomen). Als ondernemer van de sociale economie kom je al een heel eind met gezond verstand, een duidelijke visie en enige zin voor planning om een aantal activiteiten op te zetten en te coördineren om klanten beter te bereiken, ze ertoe aan te zetten om jouw producten te kopen, te gebruiken, en opnieuw te kopen. Stel een plan op, voer het uit en controleer de gevolgen. En vraag hulp aan een adviseur als je denkt dat je daar wijzer van wordt.

In dit artikel gaan we dieper in op de term ‘duurzame marketing’ en geven we een handleiding om zo’n beleid in tien stappen te integreren in een onderneming van de sociale economie.

Auteur: Peter Bosmans