Een gestroomlijnd bestuur voor maatwerkbedrijf IJsedal

13/01/2016

De omgeving van maatwerkbedrijven, de vroegere beschutte werkplaatsen, verandert snel. Klanten worden steeds veeleisender, leveren moet steeds sneller en de regelgeving wordt complexer. Het is dan ook van levensbelang dat het bedrijfsbestuur van maatwerkbedrijven mee evolueert. Dat is de uitdaging waarin we maatwerkbedrijf IJsedal begeleidden.

Al snel waren we het erover eens dat er een duidelijke taakverdeling nodig was tussen raad van bestuur, algemene vergadering en directie.

Slankere raad van bestuur
De raad van bestuur werd afgeslankt, want hij was zeer groot, kwam niet vaak (volledig) samen en beperkte zich tot toezicht houden. Daarom maakte een aantal leden van de raad van bestuur de overstap naar de algemene vergadering, het bestuursorgaan dat bedoeld is om van op afstand een oog in het zeil te houden en voor draagvlak te zorgen. Voor de hervormde raad van bestuur werden nieuwe leden gezocht, geëngageerde mensen met bedrijfservaring.
Dit gebeurde op basis van competentiemanagement. We brachten de aanwezige competenties in kaart, vergeleken die met de benodigde mix van competenties en zetten hier een denkoefening over op.

Afgebakend takenpakket
Verder stelden we vast dat de kern van de raad van bestuur te veel betrokken was bij het operationele niveau. Deze kernleden waren zeer geëngageerd, hadden een groot hart voor de organisatie en voor de mensen uit de kansengroepen, maar kwamen te veel op het terrein van het dagelijks reilen en zeilen. Daarom suggereerden we een afgebakend takenpakket voor de hervormde raad van bestuur:

  • auditfunctie, risicomanagement en globale opvolging van financiële en sociale doelstellingen
  • uittekenen en opvolgen van de strategische krachtlijnen
  • grote lijnen van het personeelsbeleid bepalen
  • de directeur coachen

Dit alles volgens het principe nose in, fingers out. Vandaag is IJsedal een modern maatwerkbedrijf met een diverse klantenportefeuille.

Is jouw bedrijfsbestuur aan een update toe? Contacteer ons.