Febecoop Vlaanderen-Brussel zoekt een medewerker communicatie

Onze organisatie

Febecoop heeft als missie het uitdiepen, het promoten en het ontwikkelen van het coöperatieve bedrijfsmodel. In die zin hebben wij een drieledige opdracht:

 • coöperatief ondernemerschap verdedigen en promoten
 • een coöperatief referentie- en expertisecentrum uitbouwen
 • adviezen verlenen aan startende en bestaande ondernemingen in de sociale en coöperatieve economie.

Om ons team te versterken is er een vacature voor een medewerker communicatie.

 

Jouw functie:

In samenspraak met jouw Franstalige collega neem je volgende taken voor jouw rekening:

 • Het beheren van onze websites www.febecoop.be, www.ikstarteencoöperatie.be en projectgebonden websites
 • Coördinatie, redactie en eindredactie van onze nieuwsbrieven, jaarverslagen, thematische rapporten, … en het begeleiden van het grafisch traject van drukwerk en digitale uitgaven
 • Het initiëren van onze aanwezigheid op sociale media
 • Het ondersteunen van initiatieven m.b.t. het ontsluiten van de resultaten van onze projecten (uitgave van publicaties, organisatie van seminaries en studiedagen, …)
 • Het ondersteunen van de klanten van ons adviesbureau bij hun communicatiebeleid
 • Opmaak en beheer van het persbestand en -contacten. Begeleiding bij opnames en interviews
 • Zelfinitiatief, strategisch en creatief meedenken met betrekking tot het zichtbaar maken van de organisatie naar haar verschillende doelgroepen.

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) en kan bij voorkeur bogen op een paar jaar ervaring in een journalistieke of corporate omgeving
 • Je hebt een vlotte pen en schrijft vlekkeloos Nederlands.
 • Je bent vertrouwd met klassieke communicatievormen maar ook sociale media kennen voor jou geen geheimen
 • Je kan de doelstellingen, standpunten en projecten van onze organisatie vertalen naar verschillende doelgroepen: coöperaties, institutionele relaties, overheden, media, …
 • Je kan mensen organiseren in functionele verbanden zoals werkgroepen, stuurgroepen, …
 • Je kan (kleinschalige) evenementen voorbereiden en begeleiden
 • Je kan zelfstandig werken, een eigen planning opmaken, deadlines opvolgen, …
 • Je kan goed overweg met de gangbare informatica- en webtools
 • Je hebt gevoel voor grafische vormgeving
 • Je hebt een passieve kennis van het Frans om af te stemmen met jouw Franstalige collega.

Ons aanbod

Contract van onbepaalde duur – deeltijdse tewerkstelling: 3/5 of 4/5 volgens jouw mogelijkheden. Jouw werkplek is een aangename wijk in Brussel (zeer vlot bereikbaar via het openbaar vervoer). Je kan rekenen op een stimulerende werkomgeving op het snijpunt van onderneming en samenleving. Je krijgt naast de nodige tools om jouw job uit te oefenen, ook een aantal extralegale voordelen waaronder een groeps- en een hospitalisatieverzekering.

Praktisch

Kandidaturen (cv + motivatie + indien mogelijk portfolio) worden ten laatste tegen 23 september verwacht bij Peter Bosmans – gedelegeerd bestuurder, via e-mail: p.bosmans@febecoop.be
Febecoop Vlaanderen Brussel vzw – Barricadenplein 1, 1000 Brussel – 02/500 53 08.