De vlucht vooruit van Levuur

01/07/2016

De participatiecoaches van Levuur hebben een ingenieus coördinatiemechanisme bedacht. Coördinatie gebeurt door een roterend kwartet. Vier van de acht vennoten dragen om de acht maanden het coördinatiepetje. “Het is door met onze kop tegen de muur te lopen, dat we op dit model zijn uitgekomen”, zegt Ewoud Monbaliu.

 

Ewoud

Hoe werkt coördinatie bij jullie precies?

Ewoud: “We werken met een kwartet dat bestaat uit twee duo’s die elk acht maanden coördineren. Om de vier maanden wisselt een van de duo’s en blijft het andere duo nog vier maanden aan zet. We werken nu sinds anderhalf jaar op deze manier. Ik vergelijk het met vogels die in V-formatie vliegen: er is altijd een andere die de trekker is. Bij ons zijn er meerdere trekkers en ze vormen een kwartet.”

 

Hoe zijn jullie hierop gekomen?

Ewoud: “Het is geen systeem dat je in de literatuur vindt, het is ontstaan uit onze noden. Vroeger hielden we maandelijks een raad van bestuur met alle acht vennoten en telkens iemand anders als voorzitter. Wat stelden we vast? Ten eerste was er weinig continuïteit. En ten tweede zaten we met iets dat we zelf de ‘stichtersdynamiek’ hebben gedoopt. Ook al heeft iedereen op papier hetzelfde stemrecht, in de praktijk is er altijd iemand naar wie meer gekeken en geluisterd wordt. Dat heeft tot een stevige crisis geleid, waarbij we van twee vennoten afscheid genomen hebben. Zo’n dynamiek is onvermijdelijk. Het is door met onze kop tegen de muur te lopen, dat we op dit model zijn uitgekomen. Door het probleem ten eerste te benoemen, en twee, een nieuwe structuur te creëren en vast te leggen in het huishoudelijk reglement, hebben we die dynamiek uitgevlakt.”

schema coördinatie levuur
Schema coördinatie Levuur

Welke taken nemen jullie op als coördinerend kwartet? Kan je een voorbeeld geven?

Ewoud: “We verzorgen de administratie en het achterliggende boekhoudsysteem, en ook alles rond marketing. Naast die inhoudelijke en technische taken nemen we ook alle intermenselijke taken op (nvdr: zie lijst in deze praktijkfiche). Bijvoorbeeld: drie keer per jaar organiseren we een Learn & Share, een vorming samen met externen. Het kwartet bereidt het programma voor, de raad van bestuur neemt een beslissing, en vervolgens voert het kwartet die uit. Idem voor het event dat we eind dit jaar organiseren om onze vijfde verjaardag te vieren.”

Als we vinden dat het oude economische model heeft afgedaan, dan moeten we zelf durven experimenteren met nieuwe vormen.

Hoe evalueer je de nieuwe aanpak nu na anderhalf jaar?
Ewoud: “We hebben nog niet samen geëvalueerd, maar mijn indruk is dat iedereen nu effectief kan zeggen dat hij mee aan het roer staat, en dat was de bedoeling. Het is voor ons een goed model omdat het iedereen in zijn kracht zet en aan het werk zet. Je kan je niet achter de groep wegsteken. Nog een vaststelling: de kracht van het model is dat het een collectief model is. Het zou niet werken met één persoon. Binnen en tussen de twee duo’s is er een continue wisselwerking. Die garandeert dat spanningen vooraf goed ingeschat worden en dat we met rijke voorstellen naar de raad van bestuur gaan. Dat maakt de raad effectiever en vergroot haar slagkracht. Die vaststelling is zeer belangrijk, want het is ook wat we onze klanten vertellen. Als we vinden dat de oude paradigma’s en het oude economische model hebben afgedaan, dan moeten we zelf durven experimenteren met nieuwe vormen. Walk the talk, dus.”

Foto: Wild Geese via photopin (creativecommonslicense).


Ontmoet Levuur op dit netwerkevent voor werkerscoöperaties

Democratisch én snel beslissen: wie doet het en hoe?

De juiste beslissingen nemen op een snelle manier in een veranderende omgeving. Het is voor elk bedrijf een uitdaging, en zeker in een werkerscoöperatie waar medewerkers ook mede-eigenaar zijn. Daarom organiseren we op 15 september een netwerkmoment over samen besturen en coördineren.

Meer weten >>

 

Expertises gelinkt aan deze case: