Multipharma pwiict

Het woord “crisis” wordt in het Chinees met twee karakters geschreven. Het
ene karakter staat voor gevaar, het andere voor mogelijkheden. De online
community die apotheekcoöperatie Multipharma vlak na de lockdown
lanceerde, is zo’n voorbeeld van een initiatief dat in een nooit geziene
noodtoestand sito presto tot stand kwam. Mede dankzij het unieke
platformmodel van weer een andere coöperatie, Pwiic.

Nauwelijks 48 uur nadat het nu al historisch Koninklijk Besluit met draconische
maatregelen tegen het COVID-19 virus in het Staatsblad verscheen, lanceerde
Multipharma een elektronisch platform dat vraag en aanbod omtrent hulp op lokaal
vlak samenbrengt. Het concept is even slim, simpel als sociaal. Heb je als burger door de COVID-19-
crisis hulp nodig om jouw boodschappen te doen, naar de apotheek te gaan, jouw
naasten, kinderen of dieren te helpen verzorgen? Omschrijf op
https://multipharma.pwiic.com/nl/ in één zin welke bijstand je nodig hebt. Omgekeerd
kan wie in zijn vrije tijd hulp wil bieden op hetzelfde platform eveneens in één zin
aangeven hoe hij zijn buur kan helpen. De uitwisseling gebeurt volledig gratis,
beklemtoont Multipharma. Logisch, want solidariteit zit heel diep in het DNA van de
coöperatie.

Heel wat minder logisch was dan weer om het initiatief zo snel uit de startblokken te
laten schieten. Sinds de uitbraak van het coronavirus staan de apothekers samen
met andere hulpverleners op de eerste rij om hun rol van
eerstelijnszorgverstrekkers ten volle te vervullen. Ze werden niet alleen overspoeld
met bijkomende vragen van bezorgde of zelf panikerende patiënten. Tegelijk
moesten zij beschermende maatregelen nemen voor zichzelf, hun teams, hun
patiënten en hun naasten. Dit alles in een zeer kort tijdsbestek en zonder duidelijke
instructies van de overheid.

Hoe slaagde Mulipharma erin om naast de vele balletjes die ze in deze uitzonderlijke
tijden in de lucht moest houden, om ook dit balletje met succes op te gooien?

Door in zee te gaan met de juiste partner, Pwiic, dat als coöperatief platform amper
drie jaar na haar ontstaan al bijna 80.000 leden en gecertifieerde professionals in
andere sectoren wist te overtuigen om gebruik te maken van haar sociaal netwerk.
En toegegeven, het idee dateert eigenlijk al van een jaar of twee geleden. In 2018
hadden Multipharma en Pwiic al een overleg om een online community rond
wederzijdse hulp op te zetten . “Zo kan je patiënten helpen die geen vervoer hebben
om hun geneesmiddelen te halen en beperk je tegelijk het aantal ritten naar de
apotheker. Minder verplaatsing betekent ook minder luchtvervuiling. Het leek ons
interessant dat iemand die naar de apotheker gaat ook de medicatie voor zijn buur
zou kunnen meebrengen. Multipharma zou op die manier de Blablacar van de
apotheeksector kunnen worden, op een coöperatieve en solidaire manier”, legt
oprichter Nathalie Devriese uit.

Al in 2018 leek het concept Multipharma zeer sterk te interesseren, maar de
coöperatie had andere prioriteiten. Bovendien vreesde de toenmalige directie dat het
creëren van een community binnen de eigen informaticastructuur te complex zou
zijn.

“Multipharma moest evenwel geen eigen software ontwikkelen, aangezien Pwiic dat
al gedaan had, benadrukt Nathalie Devriese. Pwiic werd ontworpen opdat het
platform moduleerbaar is, verschillende gemeenschappen kan ontvangen en zich
kan aanpassen aan alle sectoren. Een nieuwe gemeenschap op Pwiic kan al na
enkele uren online gaan – of enkele dagen als er bepaalde functionaliteiten
geïnstalleerd moeten worden.”

“Na het uitbreken van de COVID-19-crisis hebben wij opnieuw een voorstel aan
Multipharma gedaan. Na enkele uren kregen we al een positief antwoord. Na amper
twee dagen zag de community van Multipharma het levenslicht”, aldus Nathalie
Devriese.

En met succes! In enkele dagen tijd hielpen honderden mensen elkaar. Het gaat
ofwel over cliënten van Multipharma die zich bij de community aangesloten hebben,
ofwel gebruikers van andere communities op Pwiic, die zich bij die van Multipharma
hebben aangesloten. Als gebruiker van Pwiic kan je met één muisklik, actief worden
op een andere community zonder dat je je daarvoor opnieuw moet inschrijven. Elke
nieuwe community geeft zo de bestaande communities een voordeel door hun
onderlinge verhouding.

“De gemiddelde leeftijd van de personen van de community van Multipharma is
hoger dan die van de gemiddelde gebruiker van Pwiic, verduidelijkt Nathalie
Devriese. We hebben zelfs personen van 80 jaar. Ook zij vinden zonder problemen
hun weg op het platform. Het principe van Pwiic kan haast niet eenvoudiger; je
schrijft simpelweg in één zin wat je zoekt of wat je aanbiedt. Dat Pwiic de digitale
kloof verkleint, is mooi meegenomen”.