Nieuw project: blended business models

Febecoop en Deloitte slaan de handen in elkaar om innovatieve samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen ondernemingen in de sociale economie en in de reguliere economie. Beide adviesverleners doen dit in opdracht van ESF (Europees Sociaal Fonds).

Tijdens de looptijd van het project, van mei ‘21 tot oktober ‘22, zullen Febecoop en Deloitte sociale en reguliere ondernemingen bijstaan bij het experimenteren met blended business models: verdienmodellen die de verschillende ondernemingen opbouwen door hun expertises samen te brengen (bv. productiemiddelen of arbeidskrachten). De ondernemingen delen ook in de uitkomst van de samenwerking (winst of verlies).

Verder streven Febecoop en Deloitte ernaar om via die vernieuwende business models innoverende tools te ontwikkelen die andere initiatiefnemers in de sociale economie en de reguliere economie kunnen inspireren om vernieuwende samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Op 1 mei 2021 zijn vier partnerschappen van sociale en reguliere ondernemingen gestart met fase II voor het opzetten van deze innovatieve verdienmodellen tussen de partners. Tijdens deze fase dragen Febecoop en Deloitte bij tot de ondersteuning en begeleiding van de vier projecten en zorgen ze voor kennisborging van de geleerde lessen.

Het gaat om volgende projecten:

  • het maatwerkbedrijf De Wroeter zal samen met de coöperatie 37 graden bedrijfsevents ontwikkelen vanuit de sterktes van de medewerkers en locaties van het maatwerkbedrijf.
  • het maatwerkbedrijf Kaliber biedt samen met Bewerk BV circulaire bouwmaterialen aan.
  • het maatwerkbedrijf Pro Natura onderzoekt met 2Valorise de mogelijkheid om organische reststromen zoals biomassa te verwerken tot energie.
  • werkervaringsspecialist BLM zoekt met het uitzendkantoor Q-jobs mogelijkheden om mensen uit de kansengroepen te laten doorstromen naar het Normaal Economisch Circuit.

 

Foto:Girl with red hat