Nieuwe vennootschapswetgeving: wat met bestuurders die werknemers zijn?

26/06/2018

Het wetsontwerp voor de nieuwe vennootschapswetgeving ligt voor in het parlement. Daarin staat dat werknemers geen bestuurders kunnen zijn. Maar wat als je net voor een coöperatie koos om besturen en werken te combineren?

Een vraag die bij ons binnenkwam en die ongetwijfeld meer dan een coöperatie zich stelt: Wij kozen voor de coöperatieve vennootschapsvorm omdat werknemers dan bestuurder kunnen zijn. Klopt het dat dit na de hervorming niet meer kan? En hoe kunnen we deze nieuwe regelgeving dan toepassen?

Het klopt dat het huidige ontwerp deze doorgedreven vorm van werknemersparticipatie niet toelaat. In het wetsontwerp staat letterlijk:

Art. 5:70. § 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Dit stelt een hele reeks coöperaties voor een probleem, en niet alleen de werkerscoöperaties. Hierop hebben we gewezen tijdens onze overlegmomenten met de minister van Justitie, wat echter niet leidde tot een aanpassing in de tekst.

Zoals het er nu uitziet, zullen veel coöperaties dus voor een ingrijpende keuze geplaatst worden: vragen aan werknemers om zelfstandigen te worden, of op zoek gaan naar nieuwe bestuurders.

Tot nu toe was dit niet het geval voor coöperaties die erkend zijn voor de Nationale Raad voor de Coöperatie:

“De personen die, als lasthebber en tegen een vergoeding anders dan kost en inwoning, als belangrijkste beroepsactiviteit het beheer of de dagelijkse leiding van erkende coöperatieve vennootschappen hebben, kunnen genieten van de sociale zekerheid van de werknemers.” (artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).

Ook tijdens de hoorzitting in het parlement op 25 juni heeft Febecoop, net als de nieuwe NRC-voorzitter, ervoor gepleit om het verbod op werken en besturen uit het ontwerp te schrappen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.