Seminarie NRC: Kenniscentrum Coöperatief ondernemen

Voorbije donderdag had de Nationale Raad voor de Coöperatie het genoegen het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen te mogen ontvangen. De Commissie communicatie, onder leiding van Febecoop, nodigde Professor Frédéric Dufays uit. Hij legde ons de doelstellingen van het centrum uit en benadrukte vooral het belang van het verstrekken van informatie. Hoe meer data zij van de coöperaties ontvangen, hoe beter hun analyses ten gunste van het hele coöperatieve werkveld.

Het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen zag in 2015 het levenslicht, geboren uit de nood om meer kennis te vergaren en onderzoek te doen rond het coöperatieve model, gezien dat toen nogal schaars was. 

Het kenniscentrum focust in hoge mate op de agrarische sector, banken en werkerscoöperaties, maar recentelijk legt men zich ook meer toe op multistakeholder- en hernieuwbare energiecoöperaties

Momenteel beschikt het centrum over een tiental onderzoekers die actief zijn in een breed scala van onderwerpen, van financiering tot nieuwe coöperatieve modellen. Studenten kunnen aan de KULeuven bovendien ook een bachelorvak coöperatief ondernemen volgen of een postgraduaat voor zij die al een master op zak hebben. 

Professor Dufays presenteerde ons vervolgens een voorbeeld van een onderzoek. Met name hoe gecommuniceerd werd over de nieuwe coöperatieve bank NewB, aan de hand van een retorisch-inhoudelijke analyse.

Wat hier in de eerste plaats opviel, was dat diverse observatoren  over NewB op twee manieren spraken; terwijl één kant alle heil zag in een nieuwe bank, plaatste  de andere de ze  in een slecht daglicht. Ten tweede merkte de onderzoekers een verschil op in visie naargelang de landshelft; daar waar de Waalse kant het project eerder steunde, trokken de Vlamingen het al snel sterk in twijfel.

Ten slotte zag men wel een evolutie in de ideeën, hoewel die altijd geworteld waren in de geschiedenis en politieke context van het desbetreffende landsdeel.

Ook onze eigen Belgische coöperaties kunnen een meerwaarde betekenen voor het kenniscentrum. Momenteel onderzoeken ze de impact van de coronacrisis op de coöperaties. Hiervoor hebben ze natuurlijk data nodig, en dan nog liefst zo veel mogelijk om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen vormen. Je kan via volgende linken deelnemen; in het Frans via https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBBYzoVO8jd4SrP en in het Nederlands via https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8pup6xGyNLtSAV7 .

Professor Dufays merkte ten slotte nog op dat hij de grote verscheidenheid in het coöperatieve veld opmerkelijk vindt. Doordat dat spectrum zo breed uitvalt, is het tegelijkertijd moeilijk en dermate interessant om onderzoek naar te voeren.

Wij kijken alvast uit naar de eerste resultaten van het onderzoek!