Nieuwe vennootschapswetgeving : sessie voor starters en bestaande coöperaties op 29 september 2020

Heeft u plannen om een coöperatie op te starten of de statuten van uw bestaande coöperatie te wijzigen? Dan wil u er natuurlijk zeker van zijn dat uw statuten beantwoorden aan de vereisten van  het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Maar ook en vooral dat de verschillende bepalingen omtrent rechten en plichten van de vennoten en de vennootschap in uw statuten afgestemd zijn op uw specifiek ondernemingsproject. Daarom organiseert Febecoop  een gratis infosessie. Mis deze niet!

Enkele fundamentele veranderingen: er is geen minimumkapitaal meer vereist voor de oprichting van een coöperatieve vennootschap. De vormvereisten voor het neer te leggen financieel plan zijn dan weer sterk uitgebreid. Specifiek voor coöperaties staat er een definitie met een dwingend karakter in het wetboek. Ook werden de ICA-principes die de specifieke coöperatieve waarden definiëren, in de wet verankerd. Ten slotte zijn er nogal wat bepalingen van dwingend recht die je bijkomende verplichtingen opleggen maar evengoed bepalingen van aanvullend recht die je (nog) meer vrijheid geven om jouw statuten op maat van jouw ondernemingsproject op te stellen.

Tijdens de gratis infosessie beantwoorden we onder meer deze vragen:

 • Wat zijn de achtergronden van deze nieuwe wet?
 • Wat zijn de gevolgen voor startende coöperatieve vennootschappen? En voor erkende coöperaties?
 • Wat met de aansprakelijkheid van de bestuurders?
 • Op welke manier en binnen welke termijn moeten bestaande coöperaties hun statuten aanpassen?
 • In welke mate werd de ethische grondslag van de coöperatie (de ICA-principes) in de basiswet verankerd?
 • Is de nieuwe variante van de cv, de sociale onderneming, voor u interessant?
 • Welke zijn de belangrijkste bepalingen van dwingend recht die voor alle coöperaties al van kracht zijn sedert 1 januari 2020?
 • Welke bepalingen van aanvullend recht geven u meer statutaire vrijheid?

De infosessies zijn bedoeld voor startende en bestaande coöperaties en andere geïnteresseerden.

 • Wanneer: op dinsdag 29 september van 13.30 tot 17 u.
 • Waar: Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11, Leuven
 • Maximaal 20 personen

Inschrijven: stuur een e-mail naar Beatrice Godaert (b.godaert@febecoop.be) vóór dinsdag 22 september met je naam en je organisatie/bedrijf, en eventuele specifieke vragen waarop je graag een antwoord zou krijgen. Doe het snel, want de vorige infosessies waren snel volzet.

Febecoop volgt natuurlijk de ontwikkelingen in verband met de COVID-19 pandemie op de voet. Indien dit implicaties heeft voor deze workshop, brengen wij u onmiddellijk op de hoogte. De door ons gereserveerde zaal heeft een capaciteit van 60 personen. Door het aantal inschrijvingen te beperken tot 20 deelnemers kunnen we de regels met betrekking tot social distancing gemakkelijk respecteren.