Socrowd geeft de progressieve en sociale economie een duwtje in de rug

Ons land telt heel wat organisaties die bijdragen aan een warmere, eerlijkere en meer duurzame samenleving. De coronacrisis sloeg bij velen echter een diepe financiële krater. Anderen hadden dan weer niet de middelen om in te spelen op opportuniteiten die zich aandienden. Gelukkig schiet Socrowd hen nu met hun ‘coronafonds’ te hulp, het eerste online crowdfundingprogramma voor maatschappelijke en duurzame projecten. 

Het principe van Socrowd, een kredietverlenende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, is zo klaar als een klontje. Voor iedere euro die jij in een project naar keuze wil investeren, verdriedubbelen zij het bedrag. Geef jij 20 euro, dan maakt Socrowd er 60 euro van. Let wel: dit is geen gift; Via een renteloze lening moeten organisaties dit op een termijn van vijf tot tien jaar terugbetalen Niet om het even ieder project kan zich evenwel laten financieren bij Socrowd. Je moet daarvoor kunnen aantonen dat jouw initiatief een meerwaarde betekent voor de maatschappij, duurzaam is en mensen op eender welke manier  een duwtje in de rug geeft. 

Socrowd zag in 2004 het licht in de schoot van de Fairfin v.z.w., een socioculturele vereniging die mensen aanzet om geld te gebruiken als middel voor maatschappelijke verandering. Socrowd focust zich sowieso enkel op duurzame en sociale organisaties. Dit zijn meestal VZW’s of CV’s die werken met bepaalde kansengroep, op een ecologische uitdaging, op een bepaald probleem in maatschappij… Het zijn organisaties, die de hun missie belangrijker vinden dan het financieel gewin.

Het idee voor het coronafonds volgt uit een strategische denkoefening. Daar hoorden ze dat het voor veel bedrijven in de sociale en duurzame sector plots alle hens aan dek was; omdat heel wat inkomsten plots wegvielen. Gelukkig blijken dat vaak tijdelijke cashproblemen te zijn. Daarnaast kon je niet kijken naast de nieuwe golf van solidariteit die zich door onze maatschappij verspreidde. Zo had Socrowd de mogelijkheid snel te schakelen om bestaande en nieuwe initiatieven van de nodige zuurstof te voorzien. 

In deze precaire en ongeziene tijden moet er natuurlijk ook op gelet worden dat bureaucratische procedures de aanvraag niet te lang laten aanslepen.

Men wil zo snel mogelijk uitsluitsel geven of een aanvraag kans maakt op crowdfunding of niet.

Het doel is om in enkele weken het dossier volledig te behandelen. Als de organisatie in kwestie al duidelijk heeft bepaald wat de inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar zullen zijn, kan het snel gaan. Een andere factor is natuurlijk of de middelen al onmiddellijk beschikbaar moeten zijn of de financiering pas later op gang moet komen. Men tracht bij Socrowd ten slotte zo bereikbaar mogelijk te blijven. Via www.socrowd.be/coronafonds is er al heel wat info beschikbaar over wie in aanmerking komt en welke stappen je kan nemen.

De pandemie is dan wel nog niet aan zijn einde, Socrowd heeft al enkele belangrijke lessen kunnen trekken uit de bevindingen van de laatste maanden. Zo kan men via digitale samenkomsten veel sneller samenkomen en schakelen om een project te in de steigers te zetten. Het netwerk van Socrowd heeft de nood aan zo’n coronafonds ook zeer snel erkend en mee de boodschap verspreid. Wanneer er dus weer een nieuwe storm zou opsteken, is Socrowd klaar weer alle registers open te trekken.