Strategisch plan geeft De Ploeg houvast

16/03/2016

Het Limburgse maatwerkbedrijf De Ploeg stelt een 50-tal personen met een arbeidshandicap tewerk en begeleidt laaggeschoolde of langdurig werkloze mensen naar werk. Er is een degelijk strategisch plan nodig om de coaching van de doelgroep, planning en omkadering in de juiste richting te krijgen en te houden. Directeur Steven Vandebroek vertelt waarom hij zijn strategie onder handen nam en hoe hij vermijdt dat ze in de schuif belandt.

De strategie herijken doen bedrijven doorgaans op een kantelpunt. Was er bij jullie zo een moment?

“Wij hadden net een denkoefening over de werking van de raad van bestuur achter de rug. Een logisch gevolg daarvan was dat we ook vastlegden waarheen we zouden gaan en hoe we de doelen met het bestuur zouden waarmaken. Voor mezelf waren die doelen wel duidelijk, maar binnen het bestuur was niet duidelijk uitgesproken welke de keuzes voor de toekomst waren. Om te vermijden dat we naast elkaar zouden werken, besloot ik dat we er samen over moesten nadenken.”

De strategie onder handen nemen, is dat geen interne kwestie? Waarom zou je daarvoor een beroep doen op externe begeleiding?

“Wij hadden in de eerste plaats een procesbegeleider nodig. Want als je zelf ook het proces moet organiseren, kan je je niet voluit op de inhoud toeleggen. Voor een procesbegeleider is het bijvoorbeeld gemakkelijker om de planning voor ogen te houden dan voor een betrokken partij. Bovendien heeft een externe procesbegeleider kennis en ervaring over hoe je zoiets aanpakt. En hij heeft een andere kijk op je zaak.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan?

“Er is ons een heel fijne werkvorm voorgesteld door Febecoop: we hebben werkgroepen samengesteld met daarin een mix van personeelsleden en bestuursleden. Er waren vijf personeelsleden en vijf bestuursleden die zich hiervoor kandidaat hadden gesteld. Op die manier kregen we de afstemming tussen het operationele luik en het strategische luik, waarnaar we op zoek waren. Die twee luiken hebben elkaar zeker verrijkt. De besluiten uit die werkgroepen zijn in de krachtlijnen terechtgekomen.”

Wat heeft dit proces jullie opgeleverd?

“In de eerste plaats een knap strategisch plan, dat vindt ook ons bestuur. Veel bestuursleden zijn actief in de geestelijke gezondheidszorg en voor hen is dit wel een nieuw zakelijk gegeven. Het plan bevat acht krachtlijnen. Die zijn niet nieuw, het zijn degene die ik voor ogen had. Maar ze zijn nu wel goed gestructureerd, en scherp geformuleerd. ‘De Ploeg is een toonaangevende speler op het vlak van ecologisch groenonderhoud’ is bijvoorbeeld onze eerste krachtlijn. Hiermee zeggen we dat we onze bestaande markt consolideren én proactief nieuwe markten aanspreken. Een andere krachtlijn helpt ons dan weer om zaken niet blauwblauw te laten: ‘een onderbouwde keuze maken rond de paletten: ofwel afstoten, ofwel volledig aanpakken’. Wanneer over enkele maanden de palettenactiviteit naar de nieuwe locatie van de klant verhuist, eindigt voor ons dit hoofdstuk.”

Hoe vermijden jullie dé valkuil bij uitstek, namelijk dat het plan stof verzamelt in een bureaulade?

“Dat is inderdaad een aandachtspunt. Het plan heeft weliswaar zijn draagvlak en de meesten hebben het in grote lijnen voor ogen. Maar het helpt wel om het af en toe vast te nemen en een stand van zaken te maken. Zitten we op schema of moeten we een tandje bij steken? Door tussentijdse evaluatiemomenten vast te leggen en de vorderingen op te volgen, blijft het voor iedereen transparant. En wordt het plan voor iedereen ook een houvast.”

Kan jouw strategie wat structuur gebruiken? Contacteer ons