Van groendienst tot coöperatie: de weg van Talea

Hoe laat je kansengroepen beter doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt? En hoe zorg je voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen? Het Limburgse groenbedrijf Talea vond in de coöperatieve bedrijfsvorm een antwoord op beide vragen. Daar ging heel wat voorbereidend werk aan vooraf. Gedelegeerd bestuurder Filip Vanlommel geeft een aantal belangrijke aandachtspunten mee.

1. Focus op je meerwaarde.

Onze coöperatie Talea is opgericht in de schoot van vzw De Winning, die tal van opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven bundelt. Bij De Winning stelden we vast dat bepaalde mensen uit de kansengroepen moeilijk doorstromen naar gewone bedrijven. Die hebben soms geen aandacht voor de beperkingen van onze mensen, of ze vragen een flexibiliteit die voor hen niet haalbaar is. Bovendien legt de overheid onder meer met haar maatwerkdecreet steeds meer nadruk op doorstroom. Een eigen bedrijf oprichten waar we onze eigen HR principes kunnen toepassen, leek ons dus de juiste keuze.

Natuurlijk hebben we niet alleen een meerwaarde voor onze doelgroep, maar ook voor onze klanten. Met ons groenbedrijf richten we ons op bedrijventerreinen. We bevorderen de biodiversiteit door te zorgen voor een betere inpassing in het landschap. Tegelijk creëren we een aangename werkomgeving aan een lagere kost. De bedrijventerreinen zelf én de lokale overheden hebben daar tegenwoordig heel wat interesse voor.

Een eigen bedrijf oprichten waar we onze eigen HR principes kunnen toepassen, leek ons dus de juiste keuze.

2. Zoek de juiste manier om je vennoten te betrekken.

Participatie is voor ons een evidentie. Het is bij ons een vierde P naast People, Planet en Profit. Daarom zijn in onze bestuursorganen 4 van de 10 plaatsen voorbehouden voor vennoten die klant zijn. Op die manier trekken we hen mee in bad en denken ze mee op bestuurlijk niveau. Dat zou veel minder lukken vanuit een klant-leverancierrelatie.

Verder is er 1 werknemer en 1 externe expert aan boord. Slechts 4 mandaten worden ingevuld door mensen uit De Winning. Talea is dus een volwaardige en zelfstandige spin-off.

3. Laat grondig naar je plannen kijken.

We hebben een beroep gedaan op consultants om ons te begeleiden bij zaken waarover we zelf minder expertise hebben. En we hebben de plannen uitgebreid afgetoetst bij een klankbordgroep van mensen uit de sociale economie, de overheid en commerciële bedrijven.

Dat is allemaal gebeurd met Febecoop Adviesbureau als procesbegeleider, zowel voor het ondernemingsplan als voor de statuten. Want er zijn toch een pak zaken waarop je moet letten als je erkend wil worden door de NRC of als je je sociale oogmerk wil verankeren. Febecoop Adviesbureau heeft daarvoor de kennis en de bezieling in huis. En ook belangrijk: het realisme om ons af en toe met de voeten op de grond te zetten.

We hebben een jaar gewerkt aan ons ondernemingsplan en financieel plan en we zijn blij dat we daar zo veel tijd aan besteed hebben. Het zit goed ineen en wordt door iedereen gedragen. Toch een belangrijke voorwaarde om van start te gaan.

4. Kies voor gezonde groei.

Op dit moment hebben we al enkele kleinere en grotere klanten waarvoor we een plan van aanleg en onderhoud hebben gemaakt. In maart start het groenseizoen en dan willen we de eerste 2 medewerkers in dienst nemen. We willen stapsgewijs groeien en over 2 jaar 10 medewerkers hebben. Inspelen op kansen uit de omgeving en blijven innoveren om op een gezonde manier te groeien, is de boodschap.