Waarom coöperatieve deelplatforms?

Elke week wordt er in Brussel of elders wel een nieuw deelplatform gelanceerd. De bekendste platformen (Uber, AirBnB enz.) hanteren een bijzonder agressief economisch model.

Daarom slaan producenten, werknemers en gebruikers vrijwel overal ter wereld de handen in elkaar. Ze willen hun eigen digitale tools ontwikkelen. Zo kunnen ze gezamenlijke behoeftes invullen volgens een peer-to-peermodel, werk eerlijk verlonen en eventuele opbrengsten eerlijk verdelen.

Die initiatieven hanteren een aantal belangrijke coöperatieve principes: de winst in de eerste plaats gebruiken voor de dienst en dus voor de ‘peers’, participatief besturen, onafhankelijkheid van de deelnemer … Die initiatieven liggen aan de basis van het digitale coöperatieve ondernemen.

De coöperatieve platforms vormen dus een evenwichtig en eerlijk alternatief, terwijl ze dezelfde diensten leveren. Om van die platforms ook duurzaam te maken, blijven er een aantal vragen te beantwoorden:

  • Welk economisch model kunnen de coöperatieve platforms uitwerken zonder een beroep te moeten doen op investeerders die voornamelijk op winst uit zijn? En zodat de werkomstandigheden en de kwaliteit van de diensten er niet op inboeten?
  • Hoe bestuur je grote en hoofdzakelijk virtuele gemeenschappen op een democratische manier?
  • Hoe kunnen leden met beperkte tijd en middelen aan het projectbeheer deelnemen?
  • Hoe kan een groot aantal coöperanten de kapitaalwerving in digitale bedrijven beheren?

Het is een uitdaging van formaat.

Om de opkomst van het coöperatieve alternatief in de digitale wereld in een stroomversnelling te brengen, brengen we iedereen die in België geïnteresseerd is in coöperatieve platforms samen op de conferentie ‘How to COOP the internet economy op 9 maart 2017. We leggen er de basis voor een gunstig ecosysteem waarin deze initiatieven kunnen groeien.

Die dag zullen ambassadeurs van de beweging, vertegenwoordigers van bestaande coöperatieve platformen, onderzoekers, academici en activisten de koppen bij elkaar steken, om:

  • de balans op te maken van de uitdagingen in de deeleconomie en van de noodzaak om een alternatief te ontwikkelen in de vorm van coöperatieve deelplatforms
  • lessen te trekken uit eerdere ervaringen en inspiratie op te doen voor toekomstige projecten
  • initiatiefnemers van projecten voor platformcoöperaties de nodige ondersteuning te bieden door hen te wijzen op de beschikbare juridische, financiële en technische middelen (en soms ook op hun beperkingen)
  • de rol en verantwoordelijkheid van (vooral lokale) overheden te verhelderen, rond de ondersteuning van nieuwe coöperatieve platforms en de mogelijke gevolgen van die steun
Bekijk het programma en schrijf je in >

Expertises gelinkt aan deze case: