Waarom en hoe een contract opstellen voor werknemers-bestuurders in coöperaties ?

14/06/2019

Adviesnota #2 nieuwe vennootschapswet.

De nieuwe vennootschapswet bevat een artikel dat werknemers lijkt uit te sluiten van de rol van bestuurder. Dat is maar schijn: de wet beoogt enkel het juiste petje op het juiste moment. Met een bestuurdersovereenkomst schep je klaarheid. We geven je meteen een voorbeeld mee.

Download deze adviesnota en bijhorend voorbeeldcontract als pdf.

Een van de nieuwigheden in het nieuwe wetboek van verenigingen en vennootschappen (WVV) is dat bestuurders in hun hoedanigheid als bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden kunnen zijn”. Daarmee veroorzaakt artikel 6:58 nogal wat onrust bij werkerscoöperaties. Binnen hun participatief model kozen ze er bewust voor om hun medewerkers te laten deelnemen aan de belangrijke beleidsbeslissingen door hen een plaats te geven in het bestuursorgaan – zoals de raad van bestuur voortaan heet volgens het WVV – ook al vallen die medewerkers onder het socialezekerheidsstelsel van de werknemers.

Moeten loontrekkende bestuurders omwille van deze bepaling verplicht overstappen naar het statuut van zelfstandige? Of, als ze dat niet willen, ontslag nemen als bestuurder? Neen. De woorden “in deze hoedanigheid” zijn cruciaal.

Ben je werknemer en bestuurder bij een coöperatie, dan heb je voortaan twee verschillende contracten nodig: het klassieke arbeidscontract als werknemer (met beperkte aansprakelijkheid) én een afzonderlijk contract als bestuurder (met meer aansprakelijkheid). Als coöperatie maak je dus het best een contract voor bestuurders klaar voor je loontrekkende medewerkers die een bestuursmandaat opnemen.

Zo’n contract opstellen kan je ook zien als een uitgelezen kans om even na te denken over de wederzijdse rechten en plichten van de bestuurder en de coöperatie, en over het gewenste governancemodel van de coöperatieve vennootschap: hoe zien we de werking van ons bestuursorgaan?


Omdat werkerscoöperaties ons nauw aan het hart liggen geeft Febecoop graag een voorzet door je een voorbeeldcontract voor te stellen. Zoals het woord zelf zegt, dien je dit aan te passen aan jouw specifieke vennootschap, werking en statuten en eventueel charter of huishoudelijk reglement. Febecoop heeft bij een overeenkomst tussen vermelde partijen geen enkele betrokkenheid en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor.

Heb je hier graag deskundig advies bij, neem dan contact op met een van de adviseurs van Febecoop.


Verantwoordelijke uitgever: Peter Bosmans, Febecoop, Barricadenplein 1, 1000 Brussel. Citeren uit deze tekst mag mits bronvermelding.

Expertises gelinkt aan deze case: