Nieuw Wetboek van Vennootschappen

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht. Het aantal vennootschapsvormen in de nieuwe wet is sterk verminderd, van 17 naar 4. Een van de 4 vennootschapsvormen die een volledig wetboek gekregen heeft, is de coöperatieve vennootschap (wat in de eerste wetsontwerpen niet het geval was). Bovendien zijn in de nieuwe wet de coöperatieve waarden (de zogenaamde ICA-principes) op een degelijke manier verankerd. Twee essentiële zaken ter versterking van de coöperatieve eigenheid waar Febecoop sterk voor geijverd heeft in diverse adviesorganen en op verschillende beleidsniveaus.

Nu blijven we ons in de nieuwe wet verdiepen: we brengen regelmatig adviesnota’s uit en organiseren er infosessies over voor coöperaties. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

Hoe maak je je coöperatie klaar voor de nieuwe v…

Adviesnota #1 nieuwe vennootschapswet. 8 stappen om de juiste keuzes te maken en bijhorende statuten op te ste…

Lees meer >

Waarom en hoe een contract opstellen voor werknem…

Adviesnota #2 nieuwe vennootschapswet. Werknemer én bestuurder: het juiste petje op het juiste moment.

Lees meer >

volwaardig coöperatief hoofdstuk in wetboek vennootschapsrecht(1)

Nieuwe vennootschapswet geeft coöperaties wat ze…

Vandaag is coöperatieve geschiedenis geschreven: de coöperatie krijgt een eigen wetboek en wordt dé vennoot…

Lees meer >