Privacystatement

Wij vinden de bescherming van privacy belangrijk. Met deze privacyverklaring willen wij u dan ook zo volledig mogelijk informeren over het gebruik van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website van Febecoop bezoekt, en zich er eventueel inschrijft om op de hoogte te blijven van nieuws uit de coöperatieve en sociale economie.

Bij het bewaren en verwerken van uw gegevens respecteren wij uiteraard de wet en meer bepaald de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

Febecoop vzw, Barricadenplein 1, 1000 Brussel.

2. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen gegevens op basis van uw surfgedrag op onze website en in onze nieuwsbrief. Meer daarover in het cookiestatement. Wanneer u zich inschrijft om op de hoogte te blijven via het pop-up-venster of een webformulier, dan bewaren en gebruiken we uw e-mailadres, en eventuele andere gegevens die u daarin zelf invult: uw naam, postcode, de organisatie of start-up waar u deel van uitmaakt. Als u klant of leverancier bent van Febecoop, gebruiken we uw gegevens om u te kunnen factureren of om u te kunnen betalen.

3. Voor welke doeleinden verzamelen gebruiken we deze gegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van de onderwerpen waarover we publiceren en de activiteiten die we organiseren. Uw naam en organisatie zijn gegevens die ons toelaten om u persoonlijk aan te spreken, en uw postcode om u over activiteiten in uw buurt te informeren (bijvoorbeeld een coöperantendag in Gent voor abonnees uit Oost-Vlaanderen). We slaan ze op in de online e-mailmarketingtool Mailchimp, dat bijgevolg onze subverwerker is.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk om u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en publicaties, of zo lang u dat zelf wenst (zie 5. Uw rechten).

5. Eigendom en overdracht aan derden

Alle persoonsgegevens die in het kader van onze werking worden verzameld, zijn onze eigendom en worden enkel gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Wij geven noch verkopen uw gegevens nooit ofte nimmer door aan derden.

6. Uw rechten

Recht op inzage, correctie en verwijdering. U kunt ten allen tijde uw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Wij beantwoorden uw verzoek binnen de 30 dagen.

Recht op bezwaar. Vindt u dat wij uw gegevens onrechtmatig verzamelen of gebruiken, dan kan u altijd bezwaar indienen. Indien wij de rechtmatigheid niet kunnen aantonen, stoppen wij met uw gegevens te gebruiken. U hebt ook steeds het recht om bezwaar in te dienen tegen het gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden.

Recht op de beperking van de verwerking in vier specifieke gevallen vermeld in artikel 18 van de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming.

Recht op de overdracht van uw gegevens.

7. Deze versie van de Privacyverklaring

U aanvaardt dat wij deze Privacyverklaring ten allen tijde mogen aanpassen. Bij belangrijke wijzigingen sturen we u een e-mail.
Versie 13 december 2018.

Vragen?

U kan ons steeds contacteren op