Joachim Jacob

Organisatie: Partago

Partago is een coöperatie voor elektrisch autodelen in Gent. Een auto die gebruikt wordt door meerdere mensen geeft ons meer plaats in de stad. Al onze gebruikers zijn mede-eigenaars van de auto’s. En omdat onze auto’s elektrisch zijn, zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en werken we mee aan schonere lucht in de stad. Partago maakt dus deel uit van een brede transitie op het vlak van hernieuwbare energie, mobiliteit en ondernemen.

Partago ontwikkelt zijn eigen deelsysteem. Onze deelapp toont de locaties van onze auto’s. Je reserveert er de auto’s mee, en opent de deuren. Concurrentie tussen online deelsystemen is hard. Op termijn overleeft vaak maar één. Om de coöperatieve wereld sterker te maken én de deelsystemen in handen van burgers te houden, in plaats van privé investeerders, zochten en vonden we samenwerking. We ontwikkelen samen ons platform verder met andere Europese coöperaties. De voordelen: gedeelde kosten met meer functies. Op weg naar een Europees netwerk van gedeelde elektrische auto’s.

Ga terug naar overzicht