Wat is eigen vermogen en hoe brengen we het bijeen?

Het eigen vermogen van een coöperatie wordt opgebouwd door de inbreng van de vennoten. Meestal stellen ze kapitaal (in cash geld) ter beschikking. Soms doen ze een inbreng in natura (gebouwen, voertuigen, IT-materiaal …). In ruil daarvoor krijgen ze aandelen en worden ze dus vennoot. Hoe overtuig je hen?

Waarborg

Het eigen vermogen vormt een soort waarborg voor de schuldeisers van de coöperatie. Als de coöperatie in vereffening of failliet zou gaan, worden de vennoten (inbrengers van eigen vermogen) pas terugbetaald nadat alle andere schuldeisers volledig zijn vergoed. Daarom zullen bankiers pas met kredieten over de brug komen als het eigen vermogen van de vennootschap hoog genoeg is.

Sympathisanten en investeerders

Omdat de coöperatieve vennootschap ook variabel kapitaal heeft kan je niet alleen een beroep doen op de financiële inbreng van de vennoten aan wie de coöperatie producten of diensten zal leveren. Je kan ook aankloppen bij sympathisanten, de zogenaamde ‘family, friends, fans and other fools’ om het eigen vermogen op te krikken. Of wie weet, zelfs bij grotere investeerders die eerder op zoek zijn naar maatschappelijk dan financieel rendement.

De regelgeving omtrent coöperaties laat toe dat een of meerdere van deze partijen te allen tijde vennoot worden, en voldoende inspraak krijgen, maar zonder dat zij de coöperatie van de vennoten-gebruikers kunnen kapen – indien je dit in je statuten opneemt.

7 tips om eigen vermogen te verzamelen

  1. Kleine en grotere potentiële vennoten overtuig je met de Heilige Drievuldigheid van de coöperatie: een beperkt maar duurzaam financieel rendement, maatschappelijke meerwaarde en een creatief of innoverend karakter.
  2. Maak een goed onderbouwd ondernemingsplan en financieel plan waarin je bewijst dat jouw coöperatie deze drie ambities kan waarmaken. Vooral grotere investeerders analyseren deze plannen grondig ‘om de bokken van de geiten’ te scheiden.
  3. Destilleer uit het ondernemings- en financieel plan een ijzersterke pitch van een minuut om jouw initiatief bij een breder publiek bekend te maken. Binnen deze tijd moet je jouw ondernemingsidee en de meerwaarde ervan zo duidelijk onder woorden brengen dat de andere partij jouw coöperatieve plannen op zijn minst interessant vindt en er meer over wil weten.
  4. Naast de inhoud is ook de verpakking belangrijk: verzorg je communicatie met een inspirerend filmpje, een wervende website, gerichte boodschappen op social media …
  5. Zet een zo groot mogelijk netwerk in. Overtuig niet alleen de mensen uit jouw netwerk om vennoot te worden. Maar vraag hen om ook om hun netwerk aan te spreken. Zo creëer je een cirkel aan netwerken.
  6. Geef een voordeel: een korting, de primeur van het eerste product dat jouw coöperatie voortbrengt, een uitnodiging voor de openingsreceptie …
  7. Geef regelmatig een stand van zaken: “Al 90% van het beoogde aantal vennoten gevonden”. Mensen willen graag actief deelnemen aan succesverhalen.