Hoe houden we een aandeelhoudersregister bij?

De belangrijkste functie van het aandeelhoudersregister is dat het bewijst wie eigenaar is van de aandelen.

Wie is verantwoordelijk?

Bij de oprichting moet een aandeelhoudersregister worden aangelegd. Dit moet ten allen tijde actueel zijn. Het bestuursorgaan is hiervoor verantwoordelijk. In de oprichtingsakte staan voor het eerst de leden van het bestuursorgaan.

Wat moet erin?

In het register van een cvba moet het volgende staan:

  • nauwkeurige persoonsgegevens van elke aandeelhouder en zijn hoeveelheid aandelen
  • de stortingen gedaan door de aandeelhouders
  • de overdrachten en overgangen van hun aandelen met de datum van de transactie
  • de toe- en uittreding van vennoten en de details hiervan, zoals de datum en de bedragen die voor de uittreding werden aangewend
  • de uitsluiting van vennoten

Hoe moeten we het register bewaren?

Het aandeelhoudersregister wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, traditioneel in papieren vorm, maar niets belet je om een aandeelhoudersregister in elektronische vorm bij te houden. Enkele coöperaties ontwikkelden daarvoor samen dit digitaal aandelenregister.

Niet vergeten

De cvba moet een certificaat afleveren aan de aandeelhouders om te bevestigen dat zij wel degelijk participeren in de vennootschap.