Is de CV voor ons de juiste juridische vorm?

Ga op basis van jouw ondernemingsplan en ons overzicht van alle vennootschapsvormen na of de coöperatieve vennootschap voor jouw project het meest geschikt is om jouw missie, visie en doelstellingen te realiseren.

Dat is wellicht het geval als de leden of de gebruikers via de coöperatie gezamenlijke economische, sociale en/of culturele behoeften willen vervullen.

Coöperaties onderscheiden zich namelijk van andere ondernemingsmodellen door hun doelmaximalisatie die primeert op winstmaximalisatie. Met andere woorden: bepaalde doelstellingen realiseren is voor vennoten belangrijker dan vergoed worden voor het ingebrachte kapitaal.