Wat is oprichtersaansprakelijkheid en hoe lang loopt die?

Tijdens de opstartjaren lopen oprichters van een vennootschap een verhoogd risico op een persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid. Vandaar de term oprichtersaansprakelijkheid.

Alle oprichters kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de fouten begaan bij de oprichting van de vennootschap. De oprichters zijn alle (rechts)personen die bij de oprichtingsakte verschijnen.

De aansprakelijkheid is hoofdelijk voor elke oprichter: elk van hen kan aangesproken worden voor de betaling van de gehele schadeloosstelling. Derden kunnen dan m.a.w. naar keuze elk van de oprichters aanspreken om de betaling te bekomen van de volledige schuld. De oprichters moeten dan vervolgens maar onderling afrekenen wat ze individueel moeten dragen.

De oprichters blijven drie jaar lang aansprakelijk. Bij oprichting van een vennootschap moet je verplicht een financieel plan bij de notaris inleveren dat loopt over minstens twee jaar. Als de vennootschap binnen de drie jaar failliet gaat, kan dit plan door schuldeisers opgevraagd worden.