Waar moeten we ons op toeleggen? Concurrentieanalyse.

Concurrentie, het is een woord dat startende coöperatieve ondernemers niet graag horen. En niets belet je om met je concurrenten ook beste maatjes te zijn. Maar het is wel je plicht om niet krak hetzelfde te doen als je concurrenten. Bestudeer daarom hun aanbod en meerwaarde.

Zoek uit wie jouw belangrijkste concurrenten zijn.

Veel informatie over je concurrenten vind je online. Verder kan je jaarverslagen bij hen opvragen, of de gebruikte communicatie- en reclametools bestuderen, of gewoon heel goed rondkijken in je buurt.

Bekijk concurrentie ook voldoende ruim. Aan welke alternatieven kunnen mensen hun geld of vrije tijd besteden? Als je een coöperatieve buurttheatergroep start, is Netflix misschien wel je grootste concurrent.

Analyseer de drie tot vijf belangrijkste concurrenten van je startende coöperatie.

Welke concurrenten verbazen je?

Welke zouden de coöperatie pijn kunnen doen?

Wat moet jouw coöperatie bijgevolg doen om concurrentieel te zijn?

Analyseer je concurrenten aan de hand van deze worksheet. Die is niet volledig: afhankelijk van jouw branche kan de lijst ingekort of uitgebreid worden.

Naam concurrent: 
Kenmerk Beknopte beschrijving/evaluatie  Wat leer je hieruit voor jouw startende coöperatie? 
Breedte van het aanbod
(verschillende producten/diensten)
Diepte van het aanbod
Verpakking/voorstelling van het aanbod
Kwaliteit van marketing en communicatie
(website, publicaties, branding …)
Aantal medewerkers
Kwaliteit van de medewerkers
Andere kwaliteiten van product of dienst
Meerwaarde duidelijk zichtbaar?
Financiële slagkracht (solvabiliteit)
Kwaliteitslabels (bv. EFQM)
Erkenning door overheid
Prijszetting
Geografische reikwijdte
Bereikbaarheid
Beschikbaarheid
Volumebeschikbaarheid
Uitstraling hoofdkantoor
Reactietijd op vragen
Lokale verankering
Actief in netwerken
Actieve lobbying beleid/administratie
Allianties/partnerships
Toenemende macht/invloed
Marktpositie: groeiend of krimpend marktaandeel?
Andere relevante kenmerken?

Besluit

Deze concurrent verbaast ons/doet ons pijn/bezorgt ons leedvermaak/… (omcirkel wat past)
omdat:

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bijgevolg moeten we als startende coöperatie volgende acties ondernemen om een concurrentievoordeel te creëren:

  • ………………………………………………………………………………………………………………………….
  • ………………………………………………………………………………………………………………………….
  • ………………………………………………………………………………………………………………………….