Visie bepalen: waar gaan we heen?

Visie = Algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Het geeft aan waarvoor de mensen in de coöperatie zullen gaan, wat hun toekomstdroom is.

Een visie bestaat veelal uit de volgende onderdelen:

  • Jullie visie op de samenleving en meer bepaald op de plaats die de onderneming daarin inneemt? (maatschappelijk, ecologisch en economisch)
  • Hoe ziet de omgeving van de organisatie er in de verre toekomst uit (2030)?
  • Wat willen we als organisatie tegen die tijd bereikt hebben, rekening houdend met onze visie?
  • Hoe hebben we ingespeeld op de veranderende omgeving in het kader van onze visie?
  • Langs welke weg/met welke middelen gaan we die positie bereiken?

Doen: je visie verwoorden

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………