Missie bepalen: wat is onze bestaansreden?

De missie = wat jouw coöperatie van andere ondernemingen onderscheidt (identiteit) en wat ze wil uitdragen (imago).

De missie is het samenvattend antwoord op de vraag in welke richting je je organisatie wil sturen. Een goede missie onderscheidt de organisatie van andere spelers op de markt. Ze beschrijft de kenmerken en doelen die het bestaan van de organisatie tussen ogenschijnlijk gelijkaardige concurrenten rechtvaardigt.

Ideaal bevat een missie vijf componenten:

1. Het werkterrein

Een missie is in de eerste plaats een aanduiding van het werkterrein en beantwoordt fundamentele identiteitsvragen als:

 • Wie zijn we?
 • Wat doen we?

De missie beschrijft dus de kernactiviteiten van de organisatie.

2. Bestaansrecht

Daarnaast geeft een missie het bestaansrecht van je onderneming weer. ‘Wij zijn op de wereld om te’ … vul maar in. Dit houdt in dat er klanten zijn die je producten/diensten kunnen gebruiken.

Een missie geeft dan ook antwoord op bestaansvragen als:

 • Wie zijn onze klanten?
 • In welke behoeften van die klanten voorzien onze producten/diensten?

3. Betekenis voor de stakeholders

 • Wat willen we betekenen voor wie?

4. Normen, waarden en overtuigingen

 • Welke normen, waarden en overtuigingen staan centraal in ons handelen?

5. Intenties en ambities

 • Wat is de opdracht/uitdaging waarvoor we staan?

Doen:

1. je missie verwoorden

De missie van mijn toekomstige coöperatie is:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Beoordeel jouw missie aan de hand van onderstaande criteria. Een missie:

 • is beknopt (maximum vier à vijf lijnen)
 • is geloofwaardig en tegelijk ambitieus
 • inspireert
 • is helder en begrijpelijk geformuleerd
 • bevat geen slogans, containerbegrippen of algemeenheden
 • is ondubbelzinnig
 • maakt duidelijke keuzes

3. Vat je missie in je statuten

Je kan een beroep doen op de adviseurs van Febecoop of je kan zelf aan de slag gaan met het model in de pdf hieronder om een statutair voorstel uit te werken met betrekking tot de wettelijke vereisten om coöperatie te kunnen zijn.

Model: doel coöperatieve vennootschap (pdf download).