Steile ambities voor het Platform Cooperativism Consortium

Oprichtingsvergadering van het Platform Cooperativism Consortium
Oprichtingsvergadering van het Platform Cooperativism Consortium

Zal u zich in pakweg 2030 nog kunnen herinneren waar u was op 11 november 2016 om 8 uur ’s avonds? Wij wel! Namelijk bij de oprichting van het “Platform Cooperativism Consortium”. Namens Febecoop mocht ik mijn meest zwierige handtekening zetten naast die van andere stichtende leden als de Universiteit van Oxford, The ICA-group, the P2P-foundation, SMart, The European Trade Union Confederation, The Harvard University en nog een dertigtal andere gezaghebbende organisaties uit alle werelddelen.

Dit consortium zal de coöperatieve platformeconomie ondersteunen door onderzoeken, experimenten, vormingen, uitwisseling van best practices, technische ondersteuning, de organisatie van events, ect.

Uiteraard is de filosofie van het consortium dezelfde als die van het platform cooperativism: gezamenlijk eigenaarschap, democratische besluitvorming, een gedeelde visie op sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid.

“Het is goed dat we onze plannen willen waarmaken op basis van hoop in plaats van angst”; dit citaat van Nelson Mandela is het eerste dat me bij de oprichting van dit consortium door mijn hoofd schiet.

Meteen gevolgd door: “De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens”; jaarlijks gebezigd door mijn meter nadat ik mijn nieuwjaarsbrief voorgelezen had.

Een beginselverklaring opstellen met doorslaggevende redenen, heldere statements en nobele principes met betrekking tot een consortium rond platform cooperativism is één. Die onderschrijven  is twee. De goede voornemens realiseren is inderdaad drie.

Allen leden van het consortium, inclusief Febecoop, dragen vanaf nu een grote verantwoordelijkheid om de steile ambities waar te maken.

Peter Bosmans

 

Gepubliceerd op: 12 november 2016

Ga terug naar overzicht